แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
ให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในแบบบันทึกข้อมูลใน 2 ส่วน คือ 1)ข้อมูลสถานศึกษา 2)ข้อมูลนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาที่นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม
โรงเรียนบำรุงวิทยา
เลข/รหัสโรงเรียน 10 หลัก (รหัสของกระทรวงศึกษาธิการ)
1119100001
Your answer
ชื่อสถานศึกษา *
โรงเรียนทดสอบวิทยา
Your answer
ที่อยู่
Your answer
ตำบล
เช่น ต.ทดสอบ
Your answer
อำเภอ
เช่น อ.ทดสอบ
Your answer
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
เช่น 18000
Your answer
สังกัด *
สพป.
สพม.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms