Підтримка розвитку технологій скорочення викидів у секторі поводження з відходами
Опитування підготовлено за результатами вебінару проекту "Оцінка технологічних потреб в Україні", що відбувся 24 березня 2021 року. Презентації заходу доступни за посиланням:

Доповідь 1 "Специфіка пом'якшення наслідків зміни клімату в Україні: сектор "Відходи"
https://drive.google.com/file/d/1vFvZp5mvXLfq23mvdntfj_Q8ATpCNx85/view

Доповідь 2 "Оцінка технологічних потреб в Україні. Сектор "Відходи". Презентація обраних технологій".
https://drive.google.com/file/d/1ZptgTXDtKQnB5dzhZ21P2UajljcazlEX/view
Сектор "Відходи" є єдиним сектором, в якому у 2018 році спостерігалось збільшення обсягів викидів парникових газів у порівнянні з 1990 роком
Оцінка технологічних потреб в Україні
У рамках проєкту "Оцінка технологічних потреб в Україні" було обрано 6 пріоритетних кліматичних технологій, які дозволяють суттєво скоротити викиди парникових газів від поводження з твердими відходами в Україні. Наразі розробляється план дій із впровадження кліматично-дружніх технологій, що міститиме конкретні пропозиції для підтримки розвитку і поширення технологій, які дозволяють скоротити викиди парникових газів. Будь ласка, пройдіть це опитування, аби надати свої оцінки, коментарі та пропозиції.
Прізвище та ім'я *
Електронна пошта *
Організація
Оцініть важливість реалізації наступних загальних економічних та фінансових заходів для ефективного сприяння широкого впровадження сучасних технологій поводження з ТПВ в Україні. *
(від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Запровадження тарифів та інших фінансових компенсаторів, які покриватимуть пов’язані витрати на поводження з відходами у повному обсязі.
Запровадження принципу «Плати за те, що викидаєш».
Запровадження принципу «Розширеної відповідальності виробника».
Запровадження економічних стимулів для розповсюдження екологічно чистих технологій та розширення практики рециклінгу
Тимчасове звільнення від ПДВ за послуги, пов’язані з повторним використанням відходів.
Тимчасове звільнення від ПДВ обладнання з рециклінгу відходів.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних загальних нефінансових заходами для ефективного сприяння широкого впровадження сучасних технологій поводження з ТПВ в Україні. *
(від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Створення загальних умов для розбудови мережі сучасних регіональних полігонів та закриття існуючих сміттєзвалищ.
Створення загальних умов для розповсюдження сучасних технологій переробки відходів.
Створення нового центрального органу виконавчої влади, відповідального за поводження з відходами в Україні.
Запровадження національного класифікатору відходів, що відповідатиме практиці поводження з відходами в країнах ЄС.
Впровадження міжмуніципального співробітництва як правового механізму.
Зниження впливу неформального сектору.
Створення міжвідомчої науково-технічної ради з питань повторного використання, переробки та рециклінгу відходів.
Підтримка нових робочих місць в інноваційному сегменті системи поводження з відходами.
Врахування питань поводження з відходами при розробці стандартів вищої освіти.
Створення керівництва з можливостей сучасних систем поводження з відходами для місцевих органів влади.
Створення робочих платформ з розповсюдження кращих практик поводження з відходами в Україні.
Проведення національної компанії з підвищення обізнаності у питаннях сталого поводження з відходами.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Збирання метану на полігонах і звалищах ТПВ з виробництвом енергії». *
Інформаційна картка технології – https://drive.google.com/open?id=1rLgpsKbrO5dVcmcjMBmtLuifImCSeSrW (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Створення сприятливих економічних умов для розбудови сучасних регіональних полігонів.
Створення сприятливих економічних умов для закриття старих звалищ.
Запровадження високої плати/податку за захоронення відходів.
Стимулювання збільшення надходжень іноземних інвестицій.
Приведення у відповідність Директиві 1999/31/ EC процедур захоронення ТПВ в Україні.
Збільшення відповідальності операторів полігонів за післяопераційний період полігонів (закриття та моніторинг).
Зниження впливу неформального сектору.
Створення альтернативних легальних робочих місць для бідних верств населення з громад, розташованих поруч із полігонами, що плануються бути закритими.
Проведення національної компанії з підвищення обізнаності у питаннях сталого поводження з відходами як альтернативи їх захороненню.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Сортування ТПВ (відсортовування ресурсоцінних компонентів побутових відходів з подальшим оброблення залишкових відходів за допомогою інших технологій)». *
інформаційна картка технології –https://drive.google.com/open?id=1V-1xa7MebNGd5brYh0Ev8IeX36tM7rRc) (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Запровадження тарифів, які покриватимуть у повному обсязі пов’язані витрати на поводження з відходами.
Запровадження принципу «Плати за те, що викидаєш».
Запровадження принципу «Розширеної відповідальності виробника».
Прийняття нового закону «Про відходи», узгодженого із законодавством країн ЄС.
Впровадження механізму міжмуніципального співробітництва.
Зниження впливу неформального сектору.
Проведення національної компанії з підвищення обізнаності у питаннях сталого поводження з відходами.
Маркування продукції.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Закриття та рекультивація старих звалищ ТПВ з деструкцією метану». *
Інформаційна картка технології – https://drive.google.com/open?id=1fNUxSlx0WnJiBPOMWm7tU1eP-fP1GJeJ (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Запровадження тарифів на захоронення ТПВ, які покриватимуть у повному обсязі витрати на закриття звалищ, післяопераційну діяльність, у тому числі – рекультивацію та моніторинг.
Збільшення екологічного податку на захоронення відходів.
Багаторазове збільшення штрафів за порушення законодавства у питаннях захоронення відходів.
Приведення у відповідність Директиві 1999/31/ EC процедур захоронення ТПВ в Україні.
Впровадження нового національного класифікатору відходів.
Збільшення відповідальності за порушення законодавства у питаннях захоронення відходів.
Збільшення відповідальності операторів полігонів за післяопераційний період полігонів.
Забезпечення діяльності нових центрів прийому/збирання відходів, центрів зі збирання компонентів ТПВ з метою їх повторного використання, сортувальних та перевантажувальних станцій.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Аеробне біологічне оброблення (компостування) харчових та садово-паркових відходів». *
Інформаційна картка технології – https://drive.google.com/file/d/1ee-2RY_LE5i8aV0z1cvVLpNKLaQJTXru/view?usp=sharing (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Створення сприятливих умов для промислового компостування.
Розробка програм використання компосту в якості органічного добрива для покращення якості ґрунтів та в якості органічного добрива.
Впровадження економічних ініціатив для розповсюдження екологічно дружніх технологій та поширення практики компостування.
Впровадження механізму надання субсидій для збирання та транспортування зелених відходів, прийнятних для виробництва компосту.
Забезпечення функціонування пунктів збирання/прийому відходів та центів компостування у населених пунктах з кількістю мешканців більше 20 тис. осіб.
Зниження впливу неформального сектору з наданням можливості працювати в рамках чинного законодавства.
Підтримка нових спеціальностей зі сталого поводження з відходами у вищих навчальних закладах.
Створення керівництва з можливостей сучасних систем поводження з відходами для місцевих органів влади.
Запровадження практики прибудинкового компостування в приміській та сільській місцевостях.
Впровадження заходів із роздільного збирання та сортування відходів.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Механіко-біологічне оброблення відходів з виробництвом біогазу (анаеробне зброджування органічної фракції ТПВ) з виробництвом енергії». *
інформаційна картка технології – https://drive.google.com/open?id=1q4K1nVErEDVNNxI-UJIEWV_oP6Jk9UWP (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Запровадження високої плати/податку за захоронення відходів.
Створення сприятливих умов для МБО з виробництвом біогазу та енергії.
Розробка програм для впровадження проєктів МБО.
Впровадження економічних ініціатив для розповсюдження екологічно дружніх технологій та поширення практики біологічної обробки відходів.
Впровадження механізму надання субсидій для збирання та транспортування зелених відходів, прийнятних для виробництва біогазу.
Розповсюдження практики міжмуніципального співробітництва.
Забезпечення впровадження МБО центрів у територіальних кластерах з населенням більше 200 тис. мешканців.
Впровадження заходів із роздільного збирання та сортування відходів.
Інші заходи (прохання зазначити додаткові заходи та відповідний бал від 1 до 5 за необхідністю)
Оцініть важливість реалізації наступних заходів для розвитку технології «Механіко-біологічне оброблення відходів з виробництвом альтернативного палива (SRF) для цементної промисловості». *
інформаційна картка технології – https://drive.google.com/open?id=1r9LPjEMmuBEb7MI4fIx6TUJtucFlzfF1 (від 1 – неважливо, до 5 – критично важливо)
1
2
3
4
5
Запровадження високої плати/податку за захоронення відходів.
Створення сприятливих умов для МБО з виробництвом альтернативного палива (SRF) для цементної промисловості.
Створення сприятливих умов для використання SRF в якості альтернативи природному газу та іншим викопним паливам.
Розробка програм для впровадження проєктів МБО.
Впровадження механізму надання субсидій для збирання та транспортування відходів, прийнятних для виробництва SRF.
Розповсюдження практики міжмуніципального співробітництва.
Забезпечення впровадження МБО центрів у територіальних кластерах з населенням більше 200 тис. мешканців.
Впровадження заходів із роздільного збирання та сортування відходів.