แบบสำรวจความพึงพอใจ Website
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานภาพ *
สังกัด *
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *
ไม่พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy