Údaje k spracovaniu nemeckého daňového priznania k dani z príjmov a k Živnostenskej dani
Vyplňte, prosím, všetky otázky! Ak niektoré otázky v čase vyplnenia neviete zodpovedať, povinné otázky môžete vyplniť chybne a nepovinné nevyplníte. Potom pokračujte vyplňovaním celého formulára. Na konci, po odoslaní formulára Vám na Váš email príde webový odkaz na vyplnený formulár, cez ktorý sa k vyplňovaniu môžete vrátiť a doplniť, resp. upraviť chybné / nevyplnené odpovede.

Pre vyplnenie formulára budete potrebovať:
- údaje o SZČO (všetky dosiahnuté príjmy, detailné info o výdajoch, uhradené ZP, SP, zaplatené preddavky na daň v zahraničí)
- údaje o stavbách v Nemecku (presná dochádzka, kniha jázd)
- údaje o manželke (osobné údaje, dátum uzatvorenia manželstva, rozvodu)
- údaje o deťoch

Povinné prílohy: Knihu jázd, knihu dochádzky, prehľad stavieb pre účely výpočtu díet a tabuľku prehľadu zakúpeného náradia si môžete stiahnuť z tohto odkazu: https://tinyurl.com/weaamurk .
Vyplnené povinné prílohy prosím zasielajte mailom na info@co-in.sk.
 
Ďakujeme.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Číslo zmluvy CO-IN *
UPOZORNENIE: Prosím uveďte číslo uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb s našou spoločnosťou v tvare xxx_20xx. Ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu, prosíme najskôr o vyplnenie webového formulára zmluvných údajov na tomto odkaze: https://bit.ly/3uhpKOe .
Rok *
Pre ktorý rok žiadate spracovať daňové priznanie? (prosím uveďte posledné dve miesta, napr. 21)
Osobné údaje
Obchodné meno *
Podľa Živnostenského registra (napr. Ján Novák - STAV)
Meno *
Priezvisko *
Ulica *
Číslo domu *
Mesto/Obec *
PSČ *
Štát *
Štátna príslušnosť *
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
Príslušník cudzej národnosti bez rodného čísla vyplní nuly
IČO *
DIČ *
IČ DPH
Telefónne číslo *
Steuernummer
V nemecku pridelené DIČ (v tvare 214/xxxx/xxxxx) ak existuje.
E-mail
Je Vaša adresa zároveň korešpondenčná? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy