เตรียมสอบ ป.5

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  พิจารณาข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถาม

  อ่านจับเจื๋อเด้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. ในการทดลองนาเทอร์โมมิเตอร์ 3 อัน มาหุ้มกระเปาะด้วยผ้าชนิดเดียวกัน แต่สีแตกต่างกัน 3 สี แล้วนาไปวางกลางแดดพร้อมกันเป็นเวลา 10 นาที ได้ผลดังตาราง

  Captionless Image
  This is a required question

  14. หากสิ่งมีชีวิต B ตายหมดจะเกิดอะไรขึ้น

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากข้อมูลตารางข้างล่างนีตอบคำถามข้อ 18- 19

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  ดูตารางแล้วตอบคำถาม

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question