เตรียมสอบ ป.5
1. พืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศอยู่ในดอกเดียวกันได้แก่พืชชนิดใดบ้าง *
2. พืชที่มีใบเลี้ยงเป็นใบเลี้ยงคู่ได้แก่อะไรบ้าง *
3. เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นเรียกว่าอะไร *
4. กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไร *
5. การที่ไอน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าอะไร *
6. วัตถุที่ลอยน้ำได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร *
7. ขณะดำน้ำลึกลงไป จะรู้สึกปวดหู เพราะเหตุใด *
8. นำกุหลาบสีแดงผสมกับกุหลาบสีขาวได้กุหลาบสีแดงทั้งหมดในลูกรุ่นที่ 1 แสดงให้เห็นว่าอย่างไร *
พิจารณาข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถาม
อ่านจับเจื๋อเด้อ
9.ในการทดลองนำสาร A ไปละลายในของเหลว B ที่อุณหภูมิต่างกันซึ่งของเหลว B มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้ผลการทดลองดังตาราง *
10.บริเวณที่สูง ความกดอากาศเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด *
11. สถานที่ใดที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงเสียดทานมากที่สุด *
12. เมื่อนำเทียนตั้งบนเตาไฟ จะมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร *
13. ในการทดลองนาเทอร์โมมิเตอร์ 3 อัน มาหุ้มกระเปาะด้วยผ้าชนิดเดียวกัน แต่สีแตกต่างกัน 3 สี แล้วนาไปวางกลางแดดพร้อมกันเป็นเวลา 10 นาที ได้ผลดังตาราง
สมมติฐานนี้ควรเป็นเช่นใด *
14. หากสิ่งมีชีวิต B ตายหมดจะเกิดอะไรขึ้น
*
15.ครูอุ้ม ขึงเชือกไว้ที่เสา 2 ต้น 4 เส้น ในฤดูหนาว ทิ้งไว้ 2- วัน นักเรียนคิดว่าเชือกเส้นใดจะขาดก่อนกัน *
16. ในการตั้งสมมุติฐาน "ระดับอุณหภูมิรอบ ๆแก้วต่ำลงไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ" ตัวแปรต้นของการทดสอบนี้คือข้อใด *
17. วัตถุมีมวล 250 กรัม มีปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความหนาแน่นเท่าใด *
จากข้อมูลตารางข้างล่างนีตอบคำถามข้อ 18- 19
18. ตารางนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด *
19. สารกลุ่มใดเป็นสารพวกเดียวกันทั้งหมด *
20. การจัดกลุ่มพืชในข้อใด เหมาะสมที่สุด *
21. จากตารางการจำแนก นักเรียนคิดว่าใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก *
22. บิ๊กมี่ ฟังเสียงห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะทางต่างๆกันดังนี้ 3 เเมตร 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร ข้อใดกล่างถูกต้อง *
ดูตารางแล้วตอบคำถาม
23. จากตาราง โลหะ 4 ชนิด มีปริมาตรเท่ากันคือ 1 ลุกหบาศก์เซนติเมตร โลหะชนิดใดมีมวลมากที่สุด *
24. จากภาพหมายเลข 1 และ 2 คือขั้นตอนใดตามลำดับ *
25. จากข้อมูลข้างบน อยกทราบว่า A และ B น่าจะเป็นพืชชนิดใด *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms