STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PRZEWORSKU
Celem konsultacji jest pozyskanie informacji i opinii mieszkańców na temat utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku w obszarze ograniczonym ulicami: Rynek, ul. Bernardyńska, ul. Kazimierzowska, ul. Klińskiego, ul. Kościelna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, ul. Krótka ul. Św. Jana, ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza.

Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc w stworzeniu we współpracy z mieszkańcami mechanizmu stopniowej poprawy jakości przestrzeni publicznych centrum Przeworska. Pomysł utworzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z trudną sytuacją parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić ten obszar przed nadmierną liczbą parkujących samochodów i zwiększyć rotację parkujących pojazdów.

Ankieta jest dostępna od 8 do 22 października 2021 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Czy jesteś mieszkańcem Przeworska? *
Problem niedoboru wolnych miejsc parkingowych w centrum Przeworska jest *
Czy w związku z trudnościami parkowania w Przeworsku jesteś za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania? *
Jeżeli jesteś za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, to czy pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów w dni robocze (od poniedziałku do piątku) powinno dotyczyć godzin: *
Jeżeli jesteś za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, to proponowane jednorazowe opłaty parkingowe przedstawione w tabeli są: *
Captionless Image
Czy jesteś za wprowadzeniem opłat abonamentowych dla przedsiębiorców i mieszkańców strefy płatnego parkowania *
Jeżeli jesteś za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, to czy opłaty powinny być pobierane przez (wybór wielokrotny): *
Required
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy