เรียนเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกการอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านสนใจ
Email address *
1. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ท่านสะดวกเพื่อส่งรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม *
Your answer
2. เทคนิคการฝึกอบรมที่ต้องการให้จัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. เดือนที่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4. ระยะเวลาการฝึกอบรมที่ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5. วันเวลาที่สะดวกในการเข้าอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. ค่าใช้จ่ายประกอบการฝึกอบรมต่อครั้ง (รวมทั้งหมด) *
7. ค่าใช้จ่ายประกอบการฝึกอบรม (โดยเฉลี่ย/วัน) *
8. หลักสูตรฝึกอบรมที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจะดำเนินการ ท่านมีความสนใจในหลักสูตรใดบ้าง *
Required
9. หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ และช่วงเดือนที่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรมและระยะเวลาของหลักสูตร (จำนวนวัน) *
Your answer
*** ทุกหลักสูตรมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
(โดยอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรฐานด้านการศึกษาและมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานในระดับประเทศ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy