วิชาชีพครู ชุดที่
1 ใครเป็นผู้รับรองคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพครู *
1 point
2. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสบการณ์วิชาชีพครู *
1 point
3. มาตรฐานความรู้แรกที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมี *
1 point
4. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู *
1 point
5. มาตรฐานความรู้ในภาษาและวัฒนธรรม ข้อใดถูกต้อง *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service