WYSTAWA GŁÓWNA
Email address *
Numer telefonu / mobile *
Nazwa wystawy, miejscowość / place *
MM
/
DD
/
YYYY
Data / date *
DANE PSA/SUKI
Wypełnij wszystkie odpowiedzi.
RASA / Breed *
Rodzaj włosa /hair *
PŁEĆ / sex *
KLASA WYSTAWOWA/class *
IMIĘ I PRZYDOMEK/ kennel name *
DATA URODZENIA /date of birth *
NR CHIP / TAT.chip/tatoo number *
UMASZCZENIE /colour *
NR NOSTRYFIKACJI/RODOWODU (dla członków innych klubów)/pedigree number *
OJCIEC (imię i przydomek) / father *
MATKA (imię i przydomek) / mother *
HODOWCA / breeder *
WYSZKOLENIE /training results
TYTUŁY WYSTAWOWE /show titles
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA / Owner *
ADRES / address *
OŚWIADCZENIE
Wypełnij zgodę.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Stowarzyszenie „Kynologia Polska” (w dokumentacji hodowlanej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kynologia Polska”, na stronie internetowej, w katalogu wystaw, oraz użycie wizerunku mojego i moich psów w mediach, fotorelacjach z wystaw psów rasowych) zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych/I agree to the publication and administration of personal data in the "Kynologia Polska" Association, on the website, in the exhibition catalog, and the use of my and my dogs' image in the media in accordance with Article 13 (1) and (2) of the General Inspection about Data Protection. *
2. Wyrażam chęć uczestnictwa mojego psa w wyżej wymienionej wystawie, co jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania opłacenia jego uczestnictwa przeze mnie/I declare my willingness to attend my dog ​​in the above-mentioned exhibition, which is tantamount to making a commitment to pay for his participation. *
3. Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem Wystaw Stowarzyszenia Kynologia Polska ponoszę pełną odpowiedzialność cywilną za swojego psa od momentu wejścia na teren wystawy, do momentu opuszczenia go/I declare that in accordance with the Exhibition Regulations of the Association Kynologia Polska, I bear full civil responsibility for my dog ​​from the moment of entering the exhibition area, until leaving it. *
ZAŁĄCZNIKI
1.Jeżeli pies posiada rejestrację w innym związku, prosimy o dołączenie kserokopii rodowodu. 2. W przypadku posiadania tytułów wystawowych, wyszkolenia etc. prosimy o dołączenie stosownych certyfikatów.Pliki prosimy przesłać na adres: wystawykp@gmail.comPamiętaj, aby w mailu podać informacje informujące, którego zgłaszanego psa/suki dotyczą wysłane załączniki./ all certificates send to us e-mail please wystawykp@gmail.com
Zapoznałem się z powyższą informacją / I was reading this information *
PODSUMOWANIE
Dziękujemy za wypełnienie wszystkich danych. Twoje zgłoszenie za chwilę zostanie wysłane/ thank you for attention. Your application will be sent to your e-mail .
Czy chcesz wysłać zgłoszenie? / Do you want to send your application ? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy