ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ

Хэрвээ байгууллага, хамт олноороо MLC Training ХХК-ийн сургалтын модулиудаас захиалж сургалт авах бол Байгууллагын сургалтын захиалга руу шилжинэ үү: https://goo.gl/gVT8hI
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question