Krāslavas novada centrālās bibliotēkas paveiktais darbs 2018. gadā un skatījums uz 2019.gadu
Lai novērtētu un uzlabotu Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) darbu, aicinām jūs aizpildīt iestādes darba ieteikumu un novērtējuma veidlapu.
Aptauja ir anonīma. Tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai veiksmīgāk pilnveidotu Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbību un sadarbības iespējas.
Cik bieži Jūs apmeklējat Krāslavas novada centrālo bibliotēku? *
Domājot par iepriekšējo gadu, kur Jūs ieguvāt grāmatu/as lasīšanai? *
Domājot par iepriekšējo gadu, kādā valodā Jūs pārsvarā lasījāt grāmatas? *
Vai Jūs apmierina Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājums? *
Ar kāda satura iespieddarbiem bibliotēkā, jūsuprāt, būtu jāpapildina krājums? *
Kas motivē Jūs lasīt? *
Kāds, jūsuprāt, ir grāmatu nelasīšanas iemesls apkārtējā sabiedrībā? *
Kur Jūs iegūstat informāciju par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas aktualitātēm? *
Required
Cik bieži Jūs apmeklējat KNCB interneta vietnes – bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos? *
Vai esat kaut reizi izmantojis/ -usi iespēju pasūtīt/ rezervēt/ pagarināt grāmatas, žurnālus elektroniski – bibliotēkas kopkatalogā? *
Lūdzu, atzīmējiet, kādas datubāzes bibliotēkā Jūs esat kaut reizi izmantojuši? (var būt vairāki atbilžu varianti) *
Required
Vai pagājušajā 2018. gadā Jūs esat apmeklējuši bibliotēkas rīkotos pasākumus? *
Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu bibliotēkā turpmāk? Lūdzu, miniet pasākumu tematus/ idejas *
Your answer
Kādās aktivitātēs bibliotēkā Jūs labprāt piedalītos? (iespējamas vairākas atbildes) *
Required
Bibliotēkā regulāri notiek radošo darbu izstādes. Varbūt Jūsu paziņu, draugu lokā ir zināmi krāslavieši, Krāslavas novada iedzīvotāji, kuru darbi varētu rotāt bibliotēku izstādēs? Lūdzu, nosauciet šos cilvēkus un to, ko viņi veido.
Your answer
Vai Jūs turpmāk vēlētos saņemt savā e-pastā ziņas par Krāslavas NC bibliotēkas jaunumiem, uzaicinājumus piedalīties pasākumā u. tml.? *
Cik sen Jūs esat bibliotēkas klients? *
Jūsu ieteikumi, norādījumi, komentāri?
Your answer
Kādas Jums rodas spontānas asociācijas, dzirdot vārdu “Bibliotēka”? *
Your answer
Lūdzu, raksturojiet savu attieksmi pret Krāslavas NC bibliotēku? *
Your answer
Jūsu dzimums *
Kāds ir Jūsu vecums? *
Apdzīvota vieta *
Paldies par dalību aptaujā! Aptaujas rezultāti drīzumā būs apkopoti un tiks publicēti http://www.bibliotekakraslava.lv/aktualitates
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service