Dotazník pro občany Vrbové Lhoty
Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době zpracovává nový strategický plán rozvoje, který má definovat priority rozvoje obce v následujících 5 letech a navrhnout konkrétní kroky, které napomohou k jejich dosažení. Rádi bychom věděli, jak se Vám v obci žije, a znali Váš názor na další směřování obce. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní, proto věříme, že nám upřímně sdělíte Váš názor.
Dotazník bude možné vyplnit do 16. 12. 2020.

Starosta, zastupitelstvo obce
A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA.
1. Váš věk? *
2. Pohlaví? *
3. Počet členů domácnosti? *
B. KVALITA ŽIVOTA V OBCI
1. Jak se Vám v obci žije? *
2. Jste spokojeni s kulturním, sportovní aj. volnočasovým vyžitím v obci? *
3. Zhodnocení prostředí, služeb a občanské vybavenosti. Ohodnoťte jako ve škole známkou 1 – 5, příp. nevím). Pokud se chcete k nějakému bodu vyjádřit, využijte prostor pod otázkou případně na konci dotazníku. *
1
2
3
4
5
Nevím
Úroveň mateřské školy.
Úroveň základní školy.
Kvalita podmínek pro bydlení.
Možnosti nakupování
Dostupnost zdravotní péče
Péče o seniory
Úroveň a údržba zeleně
Vzhled veřejných prostranství
Dopravní infrastruktura - chodníky
Dopravní infrastruktura - silnice
Bezpečnost silničního provozu
Nabídka spojů hromadné dopravy
Podmínky pro bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Podpora podnikání
Práce a komunikace obecního úřadu
Dodávky elektřiny
Dodávky vody
Nakládání s odpadními vodami
Třídění a recyklace odpadů
Připojení k internetu
Udržování čistoty v obci
Možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání
Působení obce v době coronavirové pandemie
Prostor pro Váš komentář k bodu 3.
4. Kde získáváte informace o činnosti obecního úřadu? *
5. Jste spokojeni s činností samosprávy? Ohodnoťte jako ve škole známkou 1-5. *
6. Seřaďte následujících sedm oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje obce (1 – nejvýznamnější oblast, 7 – nejméně významná oblast): *
1
2
3
4
5
6
7
Podmínky k bydlení
Možnosti trávení volného času
Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy
Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, zásobování elektrickou energií, odpadové hospodářství) ádek 4
Občanská vybavenost a služby (př. obchod, školka, lékař, veřejná doprava, hřiště, apod.)
Upravenost, čistota obce
Zvýšení počtu pracovních příležitostí v obci
7. Co by podle Vašeho názoru nemělo v obci za deset let chybět? (Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve realizovat a patří podle Vašeho názoru k nejdůležitějším; pokud nemáte názor – napište NEVÍM): *
8. Napište stručně, co se Vám v obci nejvíce líbí (např. konkrétní místo, památka, instituce, spolek, akce, historická událost či osobnost atd.). *
9. Napište stručně, co se Vám nejvíce nelíbí (např. chátrající objekty, areály, dopravní problémy, fungování úřadu, dostupnost školy, nedostupnost služeb, atd.). *
10. Co byste z hlediska fungování, rozvoje a života v obci změnili, pokud byste měli možnost? *
11. Prostor pro váš případný komentář.
DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy