Ankieta ewaluacyjna
Szanowni Państwo

celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Zgromadzone opinie będą wykorzystywane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Uprzejmie prosimy o rzetelne i przemyślane odpowiedzi. Ankieta składa się z 14 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego przez Państwa w danym semestrze. Zawiera ona pytania dotyczące Państwa opinii na temat efektów uczenia się .
         

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Rok akademicki: *
Semestr: *
Instytut: *
Kierunek: *
Studia: *
Rodzaj studiów: *
Prowadzący zajęcia (imię i nazwisko, stopień naukowy) : *
Przedmiot: *
1. Czy przedstawił (ła) Pan (i)  studentom zakładane efekty uczenia się? *
2. Czy Pana (i) zdaniem zakładana forma zajęć pozwala na osiągnięcie wszystkich efektów          uczenia się? (jeśli nie, to w polu inna odpowiedź proszę określić jaką formę zajęć Pani (i) proponuje?) *
3. Czy Pana/i zdaniem liczba założonych w ramach przedmiotu efektów uczenia się jest         wystarczająca? *
4. Czy Pana/i zdaniem liczba założonych w ramach przedmiotu efektów uczenia się  jest zbyt duża? *
5. Czy Pana(i) zdaniem treści programowe przedmiotu pozwalały na osiągnięcie wszystkich          założonych efektów uczenia się? *
6. Czy Pana/i zdaniem metody dydaktyczne stosowane w ramach realizacji przedmiotu pozwoliły na osiągnięcie założonych efektów uczenia się? *
7. Czy zaproponowane formy pracy samodzielnej studenta zostały odpowiednio dobrane          i zaplanowane? *
8. Czy proponuje Pan(i)  zmiany co do formy lub sposobu weryfikacji efektów uczenia się? (jeśli tak, to w polu inna odpowiedź proszę wpisać jakie?) *
9. Czy po zrealizowaniu przedmiotu proponuje Pan (i) zmniejszenie liczby godzin na osiągnięcie         efektu bądź usunięcie efektu uczenia się z przedmiotu? (jeśli tak, to w polu inna odpowiedź proszę wpisać w jakim wymiarze i jaki efekt?) *
10. Czy po doświadczeniach realizacji przedmiotu proponuje Pan (i) zwiększenie liczby godzin na         osiągnięcie efektu lub wprowadzenie nowego efektu w przedmiocie? (jeśli tak, to w polu inna odpowiedź w jakim wymiarze i jaki efekt?) *
11. Czy ma Pan (i) ewentualnie jakieś inne uwagi lub propozycje odnośnie realizacji zajęć    dydaktycznych oraz efektów uczenia się dla przedmiotów, które są przez Panią/Pana prowadzone w PWSZ w Głogowie? (jeśli tak, to w polu inna odpowiedź prosimy o podanie uwag i sugestii) *
12. Jak godzi Pan(i) korzystanie z tradycyjnych (publikowane książki i artykuły, własna eksploracja przestrzeni gospodarczo-społecznej) i nietradycyjnych (Internet) źródeł pozyskiwania informacji w procesie dydaktycznym?
13. W jaki sposób utrzymuje Pan(i) uwagę słuchaczy na zajęciach dydaktycznych? Jaka jest skuteczność stosowanych metod i technik dydaktycznych w tym zakresie?
14. Jak ustala Pan(i) proporcje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu dydaktycznego?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy