Опитування студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань академічної доброчесності
Шановний студенте! Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» проводить соціологічне опитування серед студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно рівня дотримання академічної доброчесності. Просимо Вас узяти участь в опитуванні та відповісти на запропоновані питання. Ваші відверті відповіді дозволять отримати важливу інформацію для підвищення рівня академічної доброчесності. Ваші відповіді будуть використані лише в узагальненому вигляді.
Оберіть, будь ласка, варіант відповіді до якого Ви найбільш схильні.
Як, в цілому, Ви оцінюєте свою старанність у навчанні? *
Чи відомо Вам, що таке академічна доброчесність? *
В даному опитувальному листі під академічною доброчесністю розуміється сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями? *
Повністю погоджуюся
Радше погоджуюся
Радше не погоджуюся
Взагалі не погоджуюся
Важко відповісти
У КПІ ім. Ігоря Сікорського я отримую якісну освіту
Я задоволений освітньою програмою, яку обрав при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Загалом студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського дотримуються правил академічної доброчесності
Я повністю проінформований про принципи академічної доброчесності
Наскільки Вам відомо про реалізацію таких складових політики КПІ ім. Ігоря Сікорського в дотриманні принципів та правил академічної доброчесності? *
Відомо
Не відомо
Всезагальне ознайомлення з принципами та положеннями «Кодексу честі»
Перевірка студентських академічних текстів (курсових, дипломних, магістерських тощо) на плагіат
Перевірка академічних текстів науково-педагогічних працівників (дисертації, монографії, підручники тощо) на плагіат
Впровадження в університеті модулю «Основи академічного письма» в рамках дисципліни «Українська мова»
Розміщення академічних текстів у відкритому доступі в електронному архіві наукових та освітніх матеріалів (ElAKPI)
Про які ще складові політики КПІ ім. Ігоря Сікорського в дотриманні принципів та правил академічної доброчесності Вам відомо?
Чи вважаєте Ви доцільним перевірку на плагіат…. *
Так
Ні
…студентських робіт?
…робіт науково-педагогічних працівників?
6. Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки (дайте відповідь по кожному рядку): *
Дуже поширено
Швидше поширено
Швидше не поширено
Взагалі не поширено
Важко відповісти
Плагіат у навчальних роботах (курсових, дипломних, магістерських тощо)
Списування зі шпаргалок, смартфонів на іспитах/заліках
Придбання готових робіт (курсові, реферати, розрахункові)
Підробка, підтасування, фальсифікація даних в навчальних роботах (наприклад, підміна даних, підробка результатів досліджень тощо)
Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки під час виконання робіт(дайте відповідь по кожному рядку): *
Дуже поширені
Швидше поширені
Швидше не поширені
Взагалі не поширені
Важко відповісти
Видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї жодних змін
Дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) без належного оформлення цитування
Внесення незначних правок у скопійований матеріал (перефразування речень, зміна порядку слів у них тощо) та без належного оформлення цитування
Представлення суміші власних і запозичених аргументів без належного цитування
Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет)
Компіляція – створення значного масиву тексту без поглибленого вивчення проблеми шляхом копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту
Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів
Які санкції щодо студентів у разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних текстах (курсових, дипломних, магістерських тощо) Ви вважаєте справедливими? *
Required
Які санкції щодо науково-педагогічних працівників у разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних текстах (дисертації, монографії, підручники тощо) Ви вважаєте справедливими?
Як, зазвичай, Вас інформують викладачі щодо вимог та критеріїв оцінювання кваліфікаційних, розрахункових, курсових робіт тощо?
Clear selection
Оцініть, будь ласка, рівень володіння Вами такими знаннями/навичками, пов’язаними із дотриманням принципів академічної доброчесності: *
Знаю та вмію застосовувати на практиці
Знаю, але не вмію застосовувати на практиці
Не знаю
Використання систем для перевірки текстів на ознаки плагіату
Методи інформаційного пошуку
Способи поширення результатів дослідження у відкритому доступі
Способи оформлення посилань і цитувань в освітніхта наукових роботах
Вкажіть, будь ласка, Ваш ВIК: *
Вкажіть, будь ласка, Вашу СТАТЬ: *
Вкажіть, будь ласка, Ваш курс: *
Вкажіть, будь ласка, Ваш факультет: *
Щиро дякуємо Вам за участь в опитуванні!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy