Prihlasovanie na Duchovné cvičenia pre rodiny

Duchovné cvičenia pre rodiny sa konajú 30. mája 2014 - 1. júna 2014 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou v Trstenej pod vedením P. Ladislav Šofranko, SJ. Ide o záväzné prihlasovanie, nie zisťovanie predbežného záujmu!!!
Všetkým záujemcom po registrácii budeme posielať ďalšie informácie o cvičeniach na ich e-mailové adresy. Vyhradzujeme si právo v prípade nedostatočného záujmu cvičenia zrušiť.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question