Anhöriga och arbetet
Den här undersökningen vänder sig till ANHÖRIGA till personer som

– har haft assistansersättning från Försäkringskassan, men som förlorat denna ersättning.
– nekats assistans vid sin första ansökan
– har kvar sin assistansersättning från Försäkringskassan men fått ett minskat antal timmar.

Tanken med undersökningen är att ta reda på hur anhöriga till personer med funktionsnedsättning påverkas av graden av stödinsatser genom lagarna LSS och SoL. Särskilt fokus läggs vid hur insatserna påverkar den anhörigas möjligheter i arbetslivet.
Syftet är också att i viss utsträckning ta reda på om den senaste tidens förändringar i assistansen har påverkat anhörigas attityder gentemot vissa partier eller myndigheter. Förhoppningen är att kunna säga något om hur ett minskat antal assistanstimmar har påverkat anhörigas situation. Observera att vi skiljer på statlig och kommunal assistans i undersökningen.

Svaren kommer att användas till en C-uppsats i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Du som deltar garanteras anonymitet och svaren kommer inte att användas till något annat än uppsatsen. Ingen annan än författaren kommer att ha tillgång till svaren.

Om undersökningen ska kunna säga något betydelsefullt om assistansersättningens roll i samhället är det viktigt att många svarar på frågorna. Jag är därför tacksam om du vill bidra med din tid. Undersökningen tar cirka 10 minuter att göra. Om en fråga inte berör just din situation, så kan du bara hoppa över den. Frågor? Mejla till: malinbeeck@gmail.com.

Vänliga hälsningar
Malin Beeck

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service