Enquesta alumnat 4t ESO
Si us plau, respon aquestes preguntes amb atenció i sinceritat. Si no entens alguna pregunta, demana aclariments al professorat.
Si en una matèria has tingut més d'un professor durant el curs, respon per al període més llarg i fes els comentaris que vulguis a la part corresponent.
Pensa que seran tan útils els teus comentaris crítics d'allò que creus millorable, com els positius d'allò que creus que va bé i que cal mantenir.
Indica el grup classe *
Indica el nom del teu tutor/a individual
Your answer
Atenció!
Deixa en blanc les fileres corresponents a les matèries que no hagis cursat
Trobo interessant la manera com es planteja la matèria
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artístic)
Informàtica (usuari)
Visual i plàstic (tècnic)
Economia
Filosofia
Tutoria
Informàtica (programació)
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior i fes les propostes de millora que creguis convenients
Your answer
Les explicacions i les instruccions donades pel professor les trobo clares
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artístic)
Visual i plàstica (tècnic)
Informàtica (usuari)
Informàtica (programació)
Economia
Filosofia
Tutoria
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
Hi puc aprendre coses que recordaré
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artístic)
Visual i plàstica (tècnic)
Informàtica (usuari)
Informàtica (programació)
Economia
Filosofia
Tutoria
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
Les classes són actives per als alumnes
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artística)
Visual i plàstica (tècnic)
Informàtica (usuari)
Informàtica (programació)
Economia
Filosofia
Tutoria
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
El sistema d'avaluació reflecteix el meu procés d'aprenentatge
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artística)
Visual i plàstica (tècnic)
Informàtica (usuari)
Informàtica (programació)
Economia
Filosofia
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
La meva relació amb el professor és bona
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Socials
Anglès
Educació física
Matemàtiques
Ètica
Biologia i geologia
Tecnologia
Física i química
Francès
Música
Llatí
Visual i plàstica (artística)
Visual i plàstica (tècnic)
Informàtica (usuari)
Informàtica (programació)
Economia
Filosofia
Tutoria