แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 63 ของ สพป.นว.2                  
โปรดอ่านก่อนกรอกข้อมูล   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ส่วนที่ 1-2 ภายหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลฯ ในรูปแบบออนไลน์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถใช้งานได้ง่าย จึงหวังว่าผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแต่ละท่านจะให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล อีกทั้งข้อมูลที่ท่านกรอกทางกลุ่มแผนจะประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เพื่อดำเนินการนำผลงานของท่านเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยทั้งท่านผู้รับผิดชอบโครงการและสำนักงานเขต จะมีผลงานในเชิงประจักษ์ต่อผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2  กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้    
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อโครงการ ? (ชื่อโครงการตามแผน) *
ดำเนินโครงการในไตรมาส ? *
Required
ตอบสนองกลยุทธ์ที่ ? / โครงการลำดับที่ ? (สำหรับโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 63 ให้ใส่เลข 0) *
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 63 หรือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. (บาท) ? *
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (บาท) ? *
ผลการดำเนินโครงการ ? (โปรดเขียนในรูปแบบของการบรรยายความ) *
ปัญหาและอุปสรรค ?
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy