آموزشگاه زبان پردیس
لطفا نقش خود را مشخص بفرمایید *
زبان آموز چه شعبه ای هستید ؟ *
در حال حاضر زبان آموز چه سطحی هستید ؟ *
در مقایسه با آموزش آنلاین مدارس و دانشگاه ها به چه میزان از آموزش مجازی مرکز پردیس رضایت دارید ؟ *
از نحوه برخورد کارکنان و پشتیبانان ما خوشنود هستید ؟ *
ار نحوه تدریس مدرسان موسسه به چه میزان رضایت دارید ؟ *
با کدام شیوه ثبت نام راحت هستید ؟ *
آیا دوست دارید آموزشگاه زبان پردیس را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید ؟ *
با توجه به خدمات آموزشی موسسه شهریه را با رضایت می پردازید ؟ *
در صورتیکه زبان آموز شیفت خانم های هردو شعبه می باشید،آیا مایل به برگزاری سه جلسه در هفته در سال 1400 هستید ؟
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy