MAJÓWKA KOBIET

"Posłuchajcie mnie, pobożne córki, rozwijajcie się jak róża rosnąca
nad strumieniem wody!
Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, podnieście głos i śpiewajcie pieśń, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!” /Syr 39,13-14/

Termin: 21 - 22 MAJA 2016,
Miejsce: OSIEK

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question