วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง แบบสำรวจความต้องการกำลังคนและคุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ (ตอนที่ 1)

ตอนที่ 1 แบบสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของสถานประกอบการ
โปรดเลือก เครื่องหมาย / ลงในช่อง [ ] และกรอกข้อมูลที่ตรงกับสถานภาพทางธุรกิจของท่าน
  Must contain
  This is a required question
  Must be a number not equal to 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เลือกได้ 1 ตัวเลือก
  This is a required question
  เลือกได้ 1 ตัวเลือก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question