Допълване на информация за изготвяне на Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна
попълва се от училища
1. Училище *
2.Населено място *
3.код по НЕИСПУО *
4. Брой здравни кабинети в училището *
5. Има ли открит здравен кабинет в училището през учебната 2019/2020 година?
Clear selection
6. Брой медицински специалисти в училището (в случай, че няма назначен/и в училището напишете - 0) *
7. Има ли назначен медицински специалист през учебната 2019/2020 година? *
8.Има ли в училището Библиотека ? *
9.Брой щатни библиотекари в училището (в случай, че няма назначен/и в училището напишете - 0) *
10.Колко от тях са назначени през учебната 2019/2020 г. *
11.Брой изяви по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците
12.Брой участвали ученици в дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците
13.Брой изяви по Националния спортен календар *
14.Брой участвали ученици в дейности по националния спортен календар *
15.Има ли в училището сформиран ученически съвет?
Clear selection
16. Опишете причините поради които не е сформиран или не функционира ученикески съвет в училището
17. Брой ученици, придобили право на стипендия по Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.4, ал.1, т.1 *
Брой ученици, придобили право на стипендия по Постановление №328 от 21 декември 2017г. на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.4, ал.1, т.2 *
Брой ученици, придобили право на стипендия по Постановление №328 от 21 декември 2017 г.на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.4, ал.1, т.3
Брой ученици, придобили право на месечна стипендия по Постановление №328 от 21 декември 2017 г .на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.4, ал.1, т.4
Брой ученици, придобили право на еднократна стипендия по Постановление №328 от 21 декември 2017 г.на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.5, ал.1, т.1 *
Брой ученици, придобили право на еднократна стипендия по Постановление №328 от 21 декември 2017 г.на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование по чл.5, ал.1, т.2 *
Брой стипендии по Наредбата за условията и реда за осъществяване и закрила на деца с изявени дарби *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy