Prvních sto let české politiky

20. 10. - 8. 12. 2015, 15.15 - 16.45 h, vždy v úterý, kromě 23. 11. (pondělí)
Moravské zemská knihovna
Cílem série šesti přednášek je poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí v období let 1848-1948, tedy od zrodu české politické obce do nástupu komunistického režimu. Látka je zkoumána v chronologické posloupnosti, kombinuje důraz na dimenze polity a politics.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question