Rozširujúce predmety 3.roč.
Dotazník žiakom 3. ročníka a septimy o rozširujúcich predmetoch v šk.roku 2016/2017
Údaje o respondentovi ( nepovinné)
Žiak triedy: ( nepovinné)
Navštevujem rozširujúci predmet:
Voľba rozširujúceho predmetu
Konzultácie "Výchovného poradenstva" ma ovplyvnili vo výbere na:
0%
100%
Pre "Predpokladanú individuálnu vzdelávaciu cestu" ktorú si uviedol/la v predbežnej prihláške si rozhodnitý/á na:
0%
100%
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo ma baví.
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo ho budem potrebovať na vysokej škole.
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo sa mi zdal najvhodnejší k maturite
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo som nemal na výber vhodnejší
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo sa neotváralo, čo by som chcel.
Môj výber ovplyvnila informácia, kto bude pravdepodobne predmet učiť.
vôbec
úplne
Pred prihlásením sa na rozširujúci predmet som získal dostatok informácií o tom, čo ma na predmete čaká.
vôbec
úplne
Mal som možnosť získať i viac informácií o tom, čo ma na predmete čaká.
Organizácia vyučovacích hodín
Realita na hodinách je v súlade s tým, čo som o predmete vedel pri voľbe.
vôbec
úplne
Na hodinách vyučujúci prevažne vysvetľoval nové učivo.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prevažne opakoval staré učivo, čo sme už zabudli.
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prevažne opakoval s nami staré učivo a rozširoval výklad o nové učivo.
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadával úlohy, ktoré sme mali robiť individuálne
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadával úlohy, ktoré sme mohli robiť individuálne alebo v skupinách.
Vôbec
spravidla
Na hodinách sme sa spravidla venovali tomu, čo sme si mali dopredu naštudovať alebo pripraviť doma.
vôbec
pravidelne
Na hodinách som pracoval na úlohách individuálne.
Vôbec
prevažne
Na hodinách sme pracovali v skupinách alebo sme si vzájomne pomáhali.
vôbec
prevažne
Na hodinách nám učiteľ vysvetľoval.
vôbec
prevažne
Na domácu prípravu sme spravidla dostávali zopakovať si učivo z predošlých ročníkov.
vôbec
pravidelne
Na domácu prípravu sme spravidla dostávali precvičiť si učivo z predošlej hodiny.
vôbec
pravidelne
Domáca príprava mi v priemere trvala:
Na vyučovacích hodinách som pracoval/a s výkonom
0%
100%
Na predmete sme prevažne študovali z učebníc, odbornej literatúry a iných zdrojov.
vôbec
pravidelne
Na predmete sme prevažne študovali z poznámok, ktoré sme si robili na hodinách.
vôbec
pravidelne
Na predmete sme prevažne študovali z materiálov, ktoré nám dal vyučujúci nakopírované.
vôbec
pravidelne
Dvojúrovňový ŠkVP
Vedomosti z predošlých rokov mi stačili, aby som nemal problémy na rozširujúcom predmete.
vôbec
úplne
Medzi tým, čo sme robili na povinnom predmete a tým, čo sme robili na rozširujúcom predmete, bol veľký rozdiel.
nebol rozdiel
obrovský rozdiel
Museli sme sa naučiť viac faktov ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac písať a odovzdávať práce ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac študovať samostatne z literatúry ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac hľadať na internete ako na povinnom predmete.
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac prezentovať a samostatne vystupovať ako na povinnom predmete.
nie viac
zásadne viac
Častejšie sme písali testy a písomky ako na povinnom predmete.
nie viac
zásadne viac
Záverečné otázky
Rozprávali ste sa na rozširujúcom predmete, kde by si mohol študovať po maturite?
skoro vôbec
veľmi často
Po skúsenostiach z tohto roka by si si rozširujúci predmet zvolil znova ?
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti robiť ( čo ti chýbalo).
Your answer
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti nerobiť ( čo ti vadilo).
Your answer
Napíš, čo chceš!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms