แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คำชี้แจง
แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน ที่อยู่ในพื้นที่รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาชุมชน/หน่วยงานของท่านให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จักขอบคุณยิ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร *
Your answer
ที่ตั้ง/ที่อยู่
เลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์
Your answer
ข้อมูลลักษณะของหน่วยงาน
ลักษณะของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้
ชื่อ-นามสกุลผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์
Your answer
ตอนที่ 2 การรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือไม่
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง "ไม่เคยใช้บริการ" กับ "เคยใช้บริการ"
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง "ไม่เคยใช้บริการ" กับ "เคยใช้บริการ"
ไม่เคยใช้บริการ เนื่องจาก.......................
หากหน่วยงานยัง "ไม่เคยใช้บริการ" กรุณาตอบเหตุผลที่ไม่เคยใช้บริการด้วยคะ
Your answer
เคยใช้บริการในด้าน/เรื่อง………………………………
หากหน่วยงาน "เคยใช้บริการแล้ว" กรุณาตอบด้าน/เรื่อง ที่เคยใช้บริการด้วยคะ
Your answer
ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มากน้อยเพียงใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy