நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 2020 பாடம் :-வணிகமும் கணக்கீட்டுக் கல்வியும், தரம் -11
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு:-
தரம் 11 - நிகழ்நிலைப் பரீட்சை அனைத்து பாடங்களுக்குமான நேர அட்டவணை :- காலை 9.00 A.M - 12.15 P.M மற்றும் மாலை 6.30 P.M - 9.30 P.M நேரங்களில் நடைபெறும்.
http:www.battizone.sch.lk
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy