Rozvoj sociálnych služieb v obci Záhorská Ves
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Koľko máte rokov?
2. Aké je vaše sociálne postavenie?
3. Aký je Váš sociálny problém alebo sociálny problém Vášho príbuzného príp. blízkej osoby? (môžete vybrať viac odpovedí)
4. Aké sociálne služby v obci Záhorská Ves alebo v okolí využívate, alebo by ste chceli využívať.
Prosíme pri odpovedi využívam uveďte, kde konkrétne v obci Záhorská Ves (alebo mimo nej) využívate takúto službu (napr. názov zariadenia, alebo adresa zariadenia). V prípade, že by ste takúto službu chceli využívať priamo v obci Záhorská Ves začiarknite odpoveď - chcel by som využívať. (na zaznačovanie môžete používať krížiky, alebo iné označenia)
Sociálne poradenstvo (odborná pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácií)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Jedáleň pre seniorov (stravovanie pre dôchodcov + dovoz stravy)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Denné centrum (Klub dôchodcov)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Zariadenie pre seniorov, sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Denný stacionár (zariadenie na denný pobyt pre seniorov) (DS)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Pranie a žehlenie, poskytovanie základnej osobnej hygieny(sociálna služba poskytovaná občanom odkázaným na uvedenú službu)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Odľahčovacia služba (sociálna služba na nevyhnutný odpočinok pre fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Materské centrum (pre matky s deťmi)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Opatrovateľská služba (opatrovanie fyzickej osoby v domácnosti)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová sociálna služba na určitý čas pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Požičiavanie pomôcok (pre osoby so zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Komunitné centrum (pre fyzickú osobu v nepriaznivej soc. situácií, ktorej sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, preventívna aktivita, záujmová činnosť)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Monitorovanie a signalizácia pomoci – (krátka textová správa alebo elektronická komunikácia s fyzickou osobou v nepriaznivom zdravotnom stave prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci)
Clear selection
Ak áno - miesto poskytovania.
Iné (uveďte)
5. Aké sociálne služby v obci Záhorská Ves sú podľa Vás nedostatkové? Prosím popíšte:
6. Ktorým zo sociálnych skupín obyvateľov obce Záhorská Ves by sa mala venovať zvýšená pozornosť? (môžete vybrať maximálne 2 odpovede)
7. V prípade, že v tomto dotazníku Vám chýbali niektoré otázky, alebo by ste sa chceli k niečomu v oblasti sociálnych služieb vyjadriť, prosíme Vás využiť tento priestor.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy