ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP
Fitoni shkathtësitë elementare për të themeluar një biznes nga ekspertë të fushës dhe ICK;

ICK organizon një punëtori intenzive, në kuadër të Techstars Startup Week, për ideatorë inovativë dhe ndërmarrës fillestar (ekipe startup) duke filluar nga dita e Hënë, 27 - 31 Maj 2019.

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit do të kenë rastin të mësojnë më shumë për:

Çfarë është një Startup; gjenerimi i idesë;
Përfitimet nga ICK;
Si të zhvilloni një produkt apo shërbim;
Qasja në financa dhe menaxhim financiar;
Marketingu dhe shitja;
Si të prezantoni idenë tuaj të biznesit para investitorëve;
Elementet e Business Model Canvas;
o Plani i biznesit;
o Vlera e propozuar;
o Aksionarët dhe partnerët e biznesit;
o Segmentimi dhe targetimi i konsumatorit;


Mentorët të cilët do të ligjërojnë në Entrepreneurship Bootcamp janë nga kompani të suksesshme të teknologjisë në Kosovë. Përvoja dhe shkathtësitë e tyre janë një vlerë e shtuar për aftësimin tuaj profesional në fushën e biznesit.

Agjenda:

E hënë, 27 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Njoftim dhe prezantim rreth ICK-së
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 14:30 - Prezantim nga ndërmarrësi i suksesshëm -Rron Cena/Formon
14:45 - 16:15 - Prezantim nga ndërmarrësja e suksesshme- Arta Shehu/LabBox

E martë, 28 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Si të zhvilloni një produkt apo shërbim
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 15:30 - Si të zhvilloni një produkt apo shërbim

E mërkurë, 29 Maj 2019
09:45 - 12:00 - Çka duhet të dini rreth marketingut dhe shitjeve - Ardian Thaqi
12:00 - 13:00 - Dreka
13:00 - 15:30 - Çka duhet të dini rreth marketingut dhe shitjeve - Ardian Thaqi

E enjte, 30 Maj 2019
09:45 - 12:00 Teknikat e prezantimit dhe gjuha e trupit - Shenaj Shala
12:00 - 13:00 Dreka
13:00 - 15:30 Teknikat e prezantimit dhe gjuha e trupit - Shenaj Shala

E premte, 31 Maj 2019
09:45 - 12:00 Si të financoni një startup- Leonora Kusari
12:00 - 13:00 Dreka
13:00 - 15:30 Pasqyrat financiare dhe menaxhimi financiar- Leonora Kusari
15:30 - 16:00 Certifikimi i pjesëmarrësve
Email address *
Informatat Personale
Emri dhe mbiemri *
Kontakti (nr. telefonit) *
Emri i Projektit apo Startupit *
Përshkruaj projektin apo startupin tuaj në një fjali *
Problemi/et që do të zgjidhni? *
Përshkruani produktin apo shërbimin tuaj? *
Disa info për ekipin tuaj (Shkruani emrat, email adresat si dhe rolin e secilit anëtar të ekipit) *
Modeli i biznesit (Si mendoni të krijoni të hyra financiare)? *
Në cilën fazë gjendet biznesi apo projekti juaj? *
Si keni dëgjuar për Founders' Bootcamp *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Innovation Centre Kosovo.