Dört, Beş, Altı Basamaklı Sayıları Rakamla Yazma
Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567,  326.197,  49.750,  28.434.250 vb. (Türk Dil Kurumu)
***Siz de yukarıdaki açıklamaya uygun nokta koyarak yazınız. Yoksa cevabınız yanlış kabul edilir.

Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Bulunduğunuz İl - İlçe *
1) otuz yedi bin beş yüz yetmiş altı *
1 point
2) sekiz bin yüz kırk üç *
1 point
3) dokuz yüz üç bin yüz *
1 point
4) kırk bin üç yüz altmış yedi *
1 point
5) dokuz yüz yetmiş altı bin altı yüz elli altı *
1 point
6) dört yüz iki bin beş yüz elli beş *
1 point
7) yedi bin dört *
1 point
8) yirmi bin üç yüz altmış *
1 point
9) sekiz yüz bin altı *
1 point
10) sekiz yüz altı bin dokuz yüz altmış üç *
1 point
11) beş yüz on dört bin yüz *
1 point
12) on sekiz bin kırk *
1 point
13) bin iki yüz  dört *
1 point
14) dört yüz altı bin dokuz yüz  üç *
1 point
15) yetmiş bin yirmi *
1 point
16) yüz doksan dört bin elli sekiz *
1 point
17) sekiz yüz dokuz bin otuz beş *
1 point
18) dört bin on dört *
1 point
19) on bin doksan dört *
1 point
20) kırk bin bir *
1 point
21) elli bin yüz *
1 point
22) on bir bin kırk iki *
1 point
23) üç yüz bin *
1 point
24)  kırk üç bin otuz iki *
1 point
25) sekiz bin *
1 point
26) altı yüz yirmi bin üç yüz otuz altı *
1 point
27) beş yüz iki bin elli yedi *
1 point
28) doksan dört bin üç yüz dokuz *
1 point
29) üç yüz yedi bin altı yüz on *
1 point
30) altmış iki bin dokuz *
1 point
31) yedi bin sekiz yüz dokuz *
1 point
32) yüz bin yetmiş üç *
1 point
33) yüz kırk bir bin elli *
1 point
34) otuz bir bin kırk *
1 point
35) beş bin yirmi üç *
1 point
36) beş yüz bin sekiz *
1 point
37) yirmi bir bin beş yüz *
1 point
38) sekiz yüz yetmiş bir bin on yedi *
1 point
39) elli beş bin beş yüz on dokuz *
1 point
40) dokuz yüz otuz bin dört *
1 point
41) iki yüz doksan bin iki yüz altı *
1 point
42) altmış iki bin elli iki *
1 point
43) on bin *
1 point
44) beş yüz yirmi dört bin dokuz yüz *
1 point
45) altmış üç bin sekiz yüz seksen iki *
1 point
46) altı bin kırk *
1 point
47) yirmi bin iki yüz sekiz *
1 point
48) sekiz yüz seksen bin on dört *
1 point
49) altmış bin sekiz *
1 point
50) bin yetmiş bir *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy