ข้อมูลส่วนบุคคลของครูและบุคลากร
แบบกรอกข้อมูลครูและบุคลากรเพื่อใช้ยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ภงด.91)
ชื่อ - ชื่อสกุล
Your answer
รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
สถานภาพการสมรส
รายได้จากเงินเดือนปี2560 (ใบรับจาก สพม.6)
Your answer
จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
Your answer
จำนวนเงิน กบข. (จากแบบแจ้งของ กบข.)
Your answer
ค่าลดหย่อนบุตร
รายละเอียดบุตร (ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
Your answer
รายละเอียดการอุปการะบิดามารดา (ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
Your answer
รายละเอียดการอุปการะผู้พิการ (ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
Your answer
จำนวนเงินในการจ่ายค่าประกันชีวิต (รวมทุกบริษัท)
Your answer
จำนวนเงินดอกเบี้ยในการจ่ายค่าซื้อบ้าน ผ่อนชำระบ้าน)
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา จังหวัด
Your answer
กรณีฉุกเฉิน ระบุบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ - ชื่อสกุล
Your answer
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องเป็น
Your answer
ที่อยู่
บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่ หมู่บ้าน
Your answer
ถนน ซอย
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms