IAC projekta "Dzīvot Latvijā" kursi
LAT
Izglītības attīstības centrs aicina Eiropas trešo valstu valstspiederīgos BEZ MAKSAS 2020. gada septembrī īpaši sagatavotās nodarbībās iepazīt Latviju – valsti, iedzīvotājus, kultūru, tradīcijas.
Nodarbības ļaus saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, informāciju un atbalstu, kā arī satikt un iepazīt cilvēkus, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā. Nodarbību dalībniekiem būs iespēja bez maksas piedalīties arī citos pasākumos: piemēram, apmeklēt muzeju, tikties ar uzņēmējiem, apgūt tradīcijas. Vairāk par projektu var lasīt te: http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-6/

ENG
The Education Development Center (IAC) invites third-country nationals to get to know Latvia - the country, its inhabitants, culture and traditions - in specially prepared FREE classes in September 2020.
These classes will provide the key information, answers to your questions, and support, as well as let you meet and get to know people who have come to live in Latvia. Participants will have the opportunity to participate in other events free of charge: for example, visit a museum, meet entrepreneurs, learn local traditions. You can read more about the project here: http://www.iac.edu.lv/projekti-en-us/aktualie-projekti-en-us/new-project-page-6-en-us/

RUS
Центр развития образования (IAC) приглашает граждан третьих стран познакомиться с Латвией - государством, населением, культурой, традициями - в специально подготовленных курсах в сентябре 2020 года. Занятия позволят вам получить основную информацию, ответы на вопросы и поддержку, а также предоставят возможность познакомиться с людьми, которые приехали жить в Латвию. У участников будет возможность бесплатно участвовать и в других мероприятиях; например, посетить музей, встретиться с предпринимателями, изучать традиции. Подробнее о проекте вы можете прочитать здесь: http://www.iac.edu.lv/projekti-ru/page-247/new-project-page-6-ru-ru/
Jūsu vārds / your name/ имя *
Jūsu uzvārds / your lastname / фамилия *
Jūsu izcelsmes valsts / country of origin / страна происхождения *
Jūsu epasta adrese / your email / адрес электронной почты *
Jūsu telefona numurs / phone number / номер телефона *
Nodarbību laiks
Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās.
- dienas grupai plkst. 10-14.
- vakara grupai plkst. 17.30-21.00.

Classes will take place on Tuesdays and Thursdays:
- day group at 10.0-14.
- evening group at 17.30-21.00.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам.
- дневная группа в 10.00-14.00.
- вечерняя группа в 17.30-21.00.
Jūsu izvēlētais nodarbību laiks / your time preference for the classes / выбранное Вами время уроков *
Vai jums nepieciešama aukle bērnam nodarbību laikā? Would you need a baby-sitter during the classes? Нужна ли вам няня для ребёнка во время занятий?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy