Оценка на велоалеите в София

Изградените велоалеи и вело-ленти в София се умножиха през лято-2015. Това е резултат от усилията на администрацията да изпълни кметското обещание за 100 км велоалеи през завършващия управленски мандат. В същото време сред велосипедната общност кипи недоволство от качеството на изградената вело-инфраструктура.
Целта на настоящото изследване е обективно да се оцени постигнатото за велосипедистите, поотделно за всяка от изградените досега велоалеи.
Можете да оцените избрана велоалея като посочите точки по всеки от петте критерия*, изберете или изброите добри или лоши нейни характеристики.

*Критериите са утвърдени като общи критерии за велосипедна инфраструктура в международната практика, вкл. от Европейската федерация на велосипедистите. На български език по-подробната им обосновка може да се намери на стр. 33-35 тук: http://velobg.org/docs/mobile2020_Handbook_2013_9_20_BG_FULL.pdf

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question