ประกาศความตั้งใจในการปฎิบัติเพื่อเป็นการบูชาครูในโอกาสวันสืบเนื่องของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ Announcement for your intention to practice for Ajan Bucha in occassion of Thay's Continuation Day
ชื่อ Name *
Your answer
นามสกุล Lastname *
Your answer
ชื่อทางธรรม (ถ้ามี) Dharma Name (Optional)
Your answer
สังฆะที่ท่านร่วมปฏิบัติเป็นประจำ Sangha that you practice with regularly
Your answer
กิจกรรมที่จะทำเพื่อครู Activities or practice for Ajan Bucha *
เช่น เก็บขยะในซอยหมู่บ้าน นั่งสมาธิ sitting meditation for 30 mins, garbage collection around living area
Your answer
แรงบันดาลใจที่จะทำเพื่อครู (Your intention or aspiration to practice) *
Your answer
วันที่เริ่มทำกิจกรรม Activity Start date *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม Activity last date *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ทำกิจกรรม Activity Venue *
Your answer
พิกัด GPS ของสถานที่ทำกิจกรรม หรือลิงค์แผนที่ Location's GPS or Google Map Link *
ตัวอย่าง example https://goo.gl/maps/h19EePpnH3s หรือ or 13.8464534,100.5675277
Your answer
หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะรวบรวมความตั้งใจของทุกท่านในรูปแบบของแผนที่แสดงตำแหน่งและการปฏิบัติ เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันสืบเนื่องแด่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ต่อไป After Oct 1, 2018 We will collect all the intention in to a location in the map and present it to Thay as a gift for his continuation.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms