Polityka rodzinna w polskim systemie zabezpieczeń społecznych
Szanowni Państwo!

Jestem studentką trzeciego roku studiów I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku polityka społeczna (specjalność zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi) i piszę pracę licencjacką pt. „Polityka rodzinna w polskim systemie zabezpieczeń społecznych”. W celach naukowych przeprowadzam ankietę dotyczącą efektywności polityki rodzinnej prowadzonej przez państwo.

Zwracam się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy. Jego wypełnienie zajmie około 5 minut. Jeżeli nie wskazano inaczej, proszę wybrać jedną odpowiedź.

Z góry dziękuję za poświęcony czas oraz szczere odpowiedzi.

1) Jaki wpływ na dzietność w Polsce mają poniższe czynniki?
BARDZO MAŁY
MAŁY
ŚREDNI
DUŻY
BARDZO DUŻY
Brak mieszkania
Brak wystarczających środków na utrzymanie rodziny
Trudność w powrocie na rynek pracy
Brak miejsc w żłobkach/przedszkolach
Ryzyko utraty pracy
Przedkładanie kariery zawodowej nad plany założenia rodziny
2) Czy według Pani/Pana państwo polskie udziela wystarczającego wsparcia rodzinom?
3) Państwo powinno wspierać rodzinę poprzez:
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
4) Proszę ocenić jak duże wsparcie według Pana/Pani stanowią dla rodzin poniższe świadczenia?
BARDZO MAŁE
MAŁE
ŚREDNIE
DUŻE
BARDZO DUŻE
NIE WIEM
Becikowe
Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Program Rodzina 500+
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek macierzyński
Ulgi podatkowe
5) Z których z wymienionych form pomocy państwa Państwo korzystali?
TAK
NIE
Ulgi podatkowe na dzieci
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy
Urlop rodzicielski
Program Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Dopłaty do żłobków/przedszkoli
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service