„Зелена ипотека за Зелен дом“
Целта на това проучване е да събере информация за разбирането на анкетираните за това какво представляват “зелените” домове и какви са техните предимства, предпочитанията и финансовите възможности за покупка на “зелено” жилище, както и въздействието на Covid-19 върху решението за покупка. Събраната информация ще помогне на банките да адаптират по-добре условията на своите ипотечни кредити за покупка на сертифицирани “зелени” жилища, както и ще насърчи устойчивото строителство.
Възраст
Clear selection
2. Заетост
Clear selection
3. Брой на членовете на домакинството ____ , в т.ч. деца___
4. Нетен месечен доход на домакинството:
Clear selection
5. Кой е вашия основен критерий при покупка на жилище? (отбележете с X, възможен повече от един отговор)
6. Какъв тип имот планирате да купите? (отбележете с X)
8. Какъв срок за изплащане на кредита предпочитате? (отбележете с X)
Clear selection
9. До каква степен сте съгласни с изброеното? „Зеленият дом“ е (отбележете с X, възможен повече от един отговор):
10. Бихте ли искали да платите по-висока цена за жилищен имот, който има изброените по-долу характеристики? Отбележете всяка възможност (повече от един отговор) с оценка от 1 до 4. Оценка (4) означава „много важно“; оценка (3) – „важно“, оценка (2) – „не е особено важно“, и оценка (1) – „не е важно“ за Вас предвид решението Ви да платите по-висока цена. Специфични характеристики Оценка 1-4
1
2
3
4
a. по време на строителството се съблюдават практики, които гарантират, че строителните отпадъци се управляват правилно, изхвърлят и рециклират
b. по време и след строителството, са изпълнени тестове за въздухоплътност и термографски снимки, които потвърждават липсата на въздушни пропуски и топлинни мостове, което води до по-ниски енергийни загуби и съответно до по-ниски разходи за отопление
c. сградата е построена с висококачествени материал, които са по-екологични и безопасни за Вас и Вашето семейство
d. в сградата има изградена система за събиране и използване на дъждовна вода
e. в сградата са изпълнени различни решения за спестяване на енергия и вода, които ще намалят Вашите месечни сметки (по-дебела топлинна изолация, механична вентилация с оползотворяване на отпадната топлина, термопомпи за отопление и гореща вода, фотоволтаична инсталация и др.)
f. сградата има удобно местоположение осигуряващо достъп до обществен транспорт, училище, търговски обекти, ресторанти, здравни услуги и т.н.
g. сградата има по-висока пазарна стойност благодарение на изпълнените технологии, инсталации и използваните висококачествени строителни материали
h. в сградата са изпълнени „умни“ инсталации (управление на отоплението, управление на вентилацията и климатизацията, управление на осветлението и засенчването и др.)
11. Какъв процент от цената на имота бихте желали да платите допълнително за характеристиките посочени горе, ако може да получите по изгодни условия по ипотечния кредит? (отбележете с X)
12. Бихте ли предпочели да закупите по-скъп жилищен имот, който има изброените във въпрос 9 характеристики с по-ниска лихва на ипотечния кредит? (отбележете с X)
13. Когато избирате материали за завършващи покрития (мазилки, бои, тапети, подови настилки, и др.) отчитате ли тяхното качество и въздействие върху околната среда и Вашето здраве (напр. да избягвате материали, които съдържат формалдехид и летливи органични съединения)? (отбележете с X)
14. Как пандемията от COVID-19 влияе върху Вашето решение да закупите жилищен имот? (отбележете с X, възможен повече от един отговор)
15. Оценете петте снимки по-долу в зависимост от степента, до която отговарят на Вашите разбирания за покупка на ново жилище (по скала от 1 до 5, като оценка (5) е най-висока, а оценка (1) е най-ниска):
Captionless Image
Оценка 1
Оценка 2
Оценка 3
Оценка 4
Оценка 5
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy