Test spremnosti za polaganje Pravosudnog ispita
Spremate Pravosudni ispit, ali niste sigurni koliko ste naučili?
Voleli biste da vam neko kaže na čemu trebate najviše da radite?
Voleli biste da čujete iskustva naših polaznika?

Odgovorite na postavljena pitanja i testirajte svoje znanje.
Nakon završenog testa kolege iz Pravnog tima KEC-a će vas kontaktirati kako bismo zajednički uradili evaluaciju i saznali da li ste spremni za polaganje pravosudnog ispita

Oni koji odgovore tačno na sva postavljena pitanja očekuje nagrada od Kongresnog edukativnog centra
1. Kakva prava ima lice lišeno slobode bez odluke suda? *
Your answer
2. Koji su razlozi za isključenje javnosti tokom celog ili tokom dela postupka koji se vodi pred sudom? *
Your answer
3. U kojem slučaju se poslanik Narodne skupštine može privesti bez odobrenja Narodne skupštine? *
Your answer
4. Ko može da predloži Narodnoj skupštini donošenje zakona? *
Your answer
5. Koliko dugo predsednik Narodne skupštine može da zamenjuje predsednika Republike ukoliko je predsednik Republike sprečen da obavlja dužnost ili mu mandat prestane pre vremena na koje je biran? *
Your answer
6. Koji upravni akti postoje? *
Your answer
7. Isključenje javnosti u sudskom postupku može da se objavi na: *
8. Kad prvostepeni organ ne donese rešenje u zakonom određenom roku iz opravdanih razloga, koliko će mu drugostepeni organ produžiti rok za donošenje rešenja? *
Your answer
9. Da li može da se traži vraćanje u pređašnje stanje nakon isteka roka od tri meseca? *
Your answer
10. Kojeg načela se organ pridržava prilikom izbora načina izvršenja? *
Your answer
11. Kada se u sudskom postupku poništi rešenje o otkazu kao nezakonito, kakva radnik ima prava? *
Your answer
12. Šta ne može biti predmet izvršenja na zaradi i primanjima zaposlenog? *
Your answer
13. Kako se pokreće postupak za mirno rešavanje radnih sporova? *
Your answer
14. Kojim zakonom je propisana društvena briga za zdravlje zaposlenih kod poslodavca? *
Your answer
15. U kojim situacijama je poslodavac dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih? *
Your answer
16. Nabrojati vidove zaštite poslovnog imena privrednog društva *
Your answer
17. Analizirajte ugovor o skladištenju robe (napisati definiciju pa zatim iz iste izvući bitne elemente). *
Your answer
18. Da li je kod prenosa prava iz patenta ugovorom o licenci dovoljno zaključenje ugovora u pisanoj formi? *
Your answer
19. Nabrojati procesnopravne posledice otvaranja stečajnog postupka. *
Your answer
20. Definicija akreditiva *
Your answer
21. Ako javni tužilac odbije predlog za preduzimanje određene dokazne radnje ili o predlogu ne odluči, na koji način okr. i branilac mogu da ostvare svoja prava? Potpitanje: u kom roku mora JT da odluči o tom predlogu? *
Your answer
22. Koji akt donosi JT kada se obustavlja istraga? *
Your answer
23. Da li je po važećem KZ povrat kao otežavajuća okolnost *
24. Za koja KD nije dozvoljen uslovni otpust kod kazne doživotnog zatvora? *
Your answer
25. Da li je dozvoljen uslovni otpust za KD razbojništva? *
26. Ako je graditelj savestan a vlasnik zemljišta nije znao za izgradnju, u slučaju kad građevinski objekat vredi znatno više od zemljišta, kome pripada građevinski objekat? *
Your answer
27. Koja je razlika između ugovora o posluzi i ugovora o zakupu *
Your answer
28. U slučaju ratnog stanja ili vanrednih događaja da li u parnici dolazi do prekida ili zastoja postupka? *
Your answer
29. Ko se ne može odreći nasleđa? *
Your answer
30. Koja je pravna priroda presude kojom se usvaja tužba za osporavanje očinstva/materinstva? *
Your answer
31. Šta je Renvoi i koje pretpostavke su neophodne da bi u jednom slučaju do njega došlo? *
Your answer
32. Šta se podrazumeva pod merodavnim pravom pozakonjenja, navedite odredbe zakona kojima se to pravo uređuje? *
Your answer
33. Nadležnost domaćeg suda u bračnoimovinskim odnosima? *
Your answer
34. Dopunite: 1. U sporovima iz izdržavanja nadležan će biti-_______ 2. U sporovima za delikte i kvazikontrakte nadležan će biti-____ *
Your answer
35. Instutucionalne arbitraže vode postupak na osnovu svog pravilnika, ukoliko pravilnik ne sadrži neko rešenje, kako se mogu dopuniti? *
Your answer
Ime i prezime: *
Your answer
Broj telefona *
Your answer
E-mail *
Your answer
Koji Pravni fakultet ste završili *
Your answer
Mesto boravišta *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy