Blir medlem i trans Fest Stockholm! Become a member of Trans Fest Stockholm!
Att vara medlem i Trans Fest Stockholm är ett jättebra och viktigt sätt att stötta Trans Fest Stockholms verksamhet och transcommunitiet i stort. Årsavgiften är 20 SEK men du får såklart gärna donera en större summa om du älskar vårt arbete <3

För att bli medlem, fyll i formuläret nedan och skicka medlemsavgiften via Swish. Om du inte har Swish, fyll i formuläret och skicka ett mail till info@transfeststockholm.org så ger vi dig vår bankinformation.

- - -

Becoming a member of Trans Fest Stockholm is a great and important way to support our work and the trans community as a whole. The annual membership fee is 20 SEK but you're of course welcome to donate a larger sum if you really love our work! <3

To become a member, fill in the form below and send the membership fee via Swish. If you do not have swish, fill in the form and send us an email at info@transfeststockholm.org and we'll give you our bank info.

Några saker vi vill veta / Some things we want to know
Ditt namn (behöver inte vara ditt juridiska namn) / Your name (the name you use, doesn't have to be your legal name) *
Din email / Your email *
Jag kommer betala medlemsavgiften genom att... / I will pay my mebership fee by... *
Integritet, medlemsavtal och medgivande / Integrity, membership agreement and consent
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder din personliga information. Här kan du läsa vårt medlemsavtal https://transfeststockholm.org/membership-agreement-medlemsavtal/ och vår integritetspolicy https://transfeststockholm.org/integrity/. I korthet så samlar vi bara in den information vi behöver för att registrera dig som medlem, vi förvarar dem på ett säkert sätt och vi ger det inte vidare till någon tredje part.

---

It is important to us that you feel safe with how we use your personal data. Here you can read our membership agreement https://transfeststockholm.org/membership-agreement-medlemsavtal/ and our integrity policy https://transfeststockholm.org/integrity/. In short we only collect the data we need to register you as a member, we keep it safe and will not give it to any third party.
Godkänner du vårt medlemsavtal? / Do you agree to our membership agreement? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trans Fest Stockholm. Report Abuse