PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2006 (DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG)

Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với ngành Ngôn ngữ Anh, xin Quý Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về Chương trình đào tạo. Mọi ý kiến của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tổ chức

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  * Đề nghị Ông/Bà cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý về những nhận định sau đây (đánh dấu vào mức độ lựa chọn).

  (1) Yếu – (2) Khá yếu – (3) Không biết – (4) Tốt – (5) Rất tốt
  5.1. Có kỹ năng vận dụng các kiến thức chung, nhóm ngành và chuyên ngành trong việc giải quyết các công việc chuyên môn phù hợp với ngành Tiếng Anh và mọi công việc phát sinh liên quan tới ngành Tiếng Anh với hiệu quả và tiến độ cao.
  5.2. Có khả năng tự phát hiện và lựa chọn nghiên cứu các đối tượng khoa học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.
  5.3. Có khả năng tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu và tự thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. 
  5.4. Có thể sử dụng tiếng Anh ở trình độ C1+ theo Khung tham chiếu Châu Âu.
  5.5 Có thể sử dụng một ngoại ngữ thứ hai ở trình độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu trong học tập và nghiên cứu. 
  5.6 Có kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản khoa học và kỹ năng nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung và tiếng Anh nói riêng.
  5.7 (Định hướng thực hành) Làm chủ các kỹ năng thực hành ở mức độ cao. 
  5.8 Có khả năng tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, tự nghiên cứu và sáng tạo khoa học. 
  5.9 ( Định hướng nghiên cứu) Có kỹ năng viết các bài luận học thuật bằng văn phong khoa học và dịch các tài liệu khoa học trong chuyên môn ngành Tiếng Anh.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  6.1 Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động với hiệu quả tối ưu để thực hiện mọi nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, công tác với chất lượng, số lượng và tiến độ cao nhất. 
  6.2 Thông qua hoạt động thảo luận nhóm, sinh hoạt khoa học, diễn dàn khoa học, học viên có kỹ năng truyền đạt và tiếp thu kiến thức để có khả năng trình bày các kiến thức đã lĩnh hội hoặc tự mình phát hiện tại các diễn đàn khoa học, tới đông đảo độc giả và người học. 
  6.3 Có chiến lược, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử, để phát triển các quan hệ trong các bối cảnh giao tiếp khác nhau, đặc biệt là với cộng đồng nói tiếng Anh, và tạo dựng sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng xã hội theo cách có lợi nhất đối với công việc của mình. 
  6.4 Sử dụng thành thạo các công cụ tin học như các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn; thành thạo trong việc tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. 
  6.5 Có khả năng tiếp cận với các nguồn số hoá, đơn phương (web) và 2 chiều (email), giao tiếp từ xa…
  6.6 Có khả năng chủ động tiếp cận và tích cực lĩnh hội các thông tin khoa học mới mẻ, các hướng nghiên cứu mới, các phương pháp mới, v.v...
  Please enter one response per row
  This is a required question
  7.1 Tự tin, linh hoạt, đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; can đảm, quyết tâm hành động bất chấp hoàn cảnh không thuận lợi.
  7.2 Trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy; hành vi chuyên nghiệp, tự tôn dân tộc; say mê trong công việc, tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn.
  7.3 Biết ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác và cộng tác với đồng nghiệp. 
  7.4 Xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, có tư cách, tác phong đúng đắn của một công dân; có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Triết học
  2. Ngoại ngữ thứ hai cơ bản
  3. Ngôn ngữ học đại cương
  4. Ngôn ngữ học xã hội 
  5. Ngôn ngữ học đối chiếu 
  6. Ngôn ngữ học ứng dụng
  7. Thuyết trình tiếng Anh khoa học
  8. Viết tiếng Anh khoa học
  9. Ngữ pháp lý thuyết tiếng Anh
  10. Ngữ nghĩa học 
  11. Ngữ dụng học 
  12. Phân tích diễn ngôn
  13. Phương pháp nghiên cứu 
  14. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  15. Ngữ âm và âm vị học 
  16. Giao tiếp giao văn hoá Anh-Việt
  17. Tiếp thụ ngôn ngữ thứ hai
  18. Ngữ pháp chức năng
  19. Nghiên cứu dịch thuật
  20. Ngôn ngữ học tâm lý 
  21. Kiểm tra đánh giá
  22. Thống kê trong dạy học ngoại ngữ
  23. Ngôn ngữ dưới góc độ giao văn hoá
  24. Tiếng Anh chuyên ngành
  25. Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ
  26. Ngôn ngữ, văn hoá và xã hội
  27. Phát triển tư liệu dạy học
  28. Phân tích diễn ngôn phê phán
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".