Ansök om medlemskap/Apply for membership in EPOS 2024
EPOS är ett nätverk som verkar för ökad jämställdhet och mångfald på folk-, världsmusik- och -dansscenen. I detta formulär ansöker du om medlemskap i EPOS. Är du man och ansöker om medlemskap i EPOS kan det hända att du hamnar på en "väntlista", då vi från vår bidragsgivande myndighet Jämställdhetsmyndigheten har krav på att ha minst 75% kvinnliga medlemmar. Om så sker antar vi personer på väntlistan i turordning så snart statistiken tillåter.

Genom att bli medlem i nätverket stödjer du vår verksamhet och kan ta del av de förmåner vi erbjuder våra medlemmar. Exempel på medlemsförmåner som kan erbjudas våra medlemmar är

  • Gratis pressfotografering
  • Residensverksamhet
  • Coachning
  • Mentorsprogram
  • Spelningar och showcases

Detta formulär gäller för medlemskap under 2024. Du måste ansöka om medlemskap varje år. Medlemskapet är gratis!

Kontakta våra verksamhetsledare Ina Molin (ina.molin@epos.nu) och Hanna Andersson (hanna.andersson@epos.nu) om du har frågor kring vår verksamhet.

ENGLISH 

EPOS is a network that works for greater equality and diversity on the folk, world music and dance scene. In this form you apply for membership in EPOS. If you are a man and apply for membership in EPOS, it may happen that you end up on a "waiting list", as we are required by our grant-giving authority, the Swedish Gender Equality Agency, to have at least 75% female members. If this happens, we accept people on the waiting list in order of priority as soon as the statistics allow. By becoming a member of the network, you support our business and can take part in the benefits we offer our members. Examples of membership benefits that can be offered to our members are
  • Free press photography
  • Residence activities
  • Coaching
  • Mentoring programs
  • Performances and showcases
This form is valid for membership in 2024. You must apply for membership each year. Membership is free!

Please contact our project managers Ina Molin (ina.molin@epos.nu) and Hanna Andersson (hanna.andersson@epos.nu) if you have any questions.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
First and last name *
Date of birth (XXXX-XX-XX) *
I was a member in EPOS during 2022 or 2023 *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EPOS Nätverk. Report Abuse