Икономическо, социално, здравословно състояние и перспективи на туристическия сектор на територията на град Пловдив
Уважаеми дами и господа,

🎯 Непосредствено след въведеното извънредно положение в страната през март 2020 година Сдружение "Съвет по туризъм – Пловдив" изготви анкета, която бе насочена към туристическия бранш в града и имаше за цел да обобщи влиянието на пандемията върху сектора в град Пловдив.
Резултатите от проучването послужиха за оформяне на набор от адекватни и целенасочени предложения за икономически и социални мерки, които да подпомогнат туристическия бранш. "Съвет по туризъм-Пловдив" представи обобщената информация от анкетното проучване и предложенията в държавните и местни административни институции.
🎯 Обръщаме към Вас една година по-късно, когато пандемията все още оказва силно влияние и натиск върху туристическия бранш с молба да попълните настоящата анкета, за да се проследи информацията за състоянието на туристическия сектор в Община Пловдив.
🎯 На база получените отговори ще бъде изготвен анализ, който "Съвет по туризъм – Пловдив", като Ваш представител ще изложи пред държавната и местна власт (Националния борд по туризъм, Министерство на туризма, Българската туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и чрез Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив и Общински съвет- Пловдив).
🎯 Анкетата ще бъде отворена до 30 май 2021 г. Анализът на обобщените резултати от нея ще бъдат обявени на официалния сайт на "Съвет по туризъм – Пловдив"- www.tourismplovdiv.org .
Резултатите от анкетата ще се ползват само за нуждите на "Съвет по туризъм – Пловдив" и поемаме отговорността да запазим анонимността на членовете, които са отговорили и на техните конкретни отговори.
🎯 Анкетното проучване се организира от Сдружение "Съвет по туризъм - Пловдив" в партньорство с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университет по хранителни технологии, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Аграрен университет - Пловдив и Медицински университет - Пловдив.
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy