ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ
Настоящето заявление следва да се попълни: от всички нови кандидати за членство в Алианс на българските акушерки, физически лица, които кандидатстват за първи път като предоставят актуална информация.
Email *
Име *
Презиме *
Фамилия *
Адрес за кореспонденция *
Служебен телефон
ICQ/ Skype
Факс:
Мобилен телефон *
Електронен адрес *
ICQ/Skype:
Придобито образование /квалификация/ специализация в областта на акушерството *
Включително образователни и научни степени/звания до момента в други специалности: (напр. бакалавър, магистър, доктор). Посочете учебните заведения, No. на издадените ви диплома от Медицински колеж.
Месторабота *
длъжност, звание / отдел, звено / институция, адреси за контакт
Член ли сте на БАПЗГ? *
ДЕКЛАРАЦИЯ *
След като се запознахте с Устава на Алианс на българските акушерки и Етичния кодекс декларирате ли, че сте запознати със съдържанието им и ще ги съблюдавате като член на организацията?
С настоящето заявление за членство, декларирам, че:
С действята си като член на Алианс на българските акушерки ще подкрепям активно дейността на Алианс на българските акушерки и ще спазвам Устава на Алианс на българските акушерки и Етичния кодекс, и ще допринасям за доброто име и обществения престиж на професионалната колегия. С настоящето потвърждавам готовността си да внасям редовно годишен членски внос и да участвам в организационните и научни срещи на членовете на Алианс на българските акушерки.
Съгласен съм: *
Членски внос
Членския внос към Алианс на българските акушерки е в размер на 15.00 (петнадесет) лева годишно за активен член и член-кореспондент - решение на ОС на АБА от 09.06.2018г. и 20 (двадесет) лева за асоцииран член.
Членският внос се внася в периода от 01.01. до 31.01 при подновяване на членство или в срок от 14 дни от приемането на нов член по банков път на банковата сметка на Алианса.

Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG47FINV91501215385515
BIC: FINVBGSF
Алианс на Българските акушерки

Дата: *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy