Монгол уламжлалт гэгээрэл нам (МУГН) байгуулах цахим бүртгэл
Монгол улсын иргэд нийгэм нийтийн ашиг сонирхол, нэгдэн нийлж буй үзэл бодол доо тулгуурлан нэгдэн нийлж нам байгуулан улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах Үндсэн хуулийн бүрэн боломжтой байдаг билээ. Монголын уламжлалт ухаан түүний зөв үзэл баримтлалтай хүмүүсийг нэгтгэн улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг дуу хоолой, санал бодлоо улс орны үйл хэрэгт нэмэр болгох улс төрийн нам байгуулах зорилтой юм.

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт (МУ-ын Үндсэн хууль)
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах зорилгоор улс төрийн нам /цаашид "нам" гэх/ байгуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, тараах, улсын бүртгэлд бүртгэх, намын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, үүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

4 дүгээр зүйл. Намын тухай ойлголт  (МУ-ын Үндсэн хууль)
4.1.Нам нь Монгол Улсын Yндсэн хуульд заасны дагуу нийгмийн ашиг сонирхол болон хувийн үзэл бодол, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгын үүднээс сайн дураараа эвлэлдсэн Монгол Улсын иргэдийн нэгдэл мөн.

Хэрэв таны үзэл бодол, хүсэл сонирхол, алс ирээдүйн бодол зөв бол Монгол уламжлал судлан зөв чиглэлтэй бидэнтэй нэгдэж нам байгуулахад үнэтэй хувь нэмэрээ оруулж гишүүнээр бүртгэгдэх доорхи талбарт өөрийн хувийн мэдээллийг үнэн зөвөөр бөглөж өгнө үү.
Таны хувийн мэдээллийг нам байгуулах төрийн байгууллагын шаардлагад зөвхөн ашиглаж чанд нууц хадгална.

Энэхүү цахим бүртгэл нь урьдчилсан байдлаар өөр бусад намын гишүүнчлэл байхгүй хүмүүсийг намд элсэх гишүүдийг бүртгэх, холбоо тогтоох зорилготой байна.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ургийн овог: *
Таны овог: *
Таны өөрийн нэр: *
Таны иргэний үнэмлэх дугаар:
 Таны регистрийн дугаар: *
Хувь хүний регистрийн дугаар бүртгүүлэх үед хэрэг болох тул та өөрийн регистрын дугаар зөв бичнэ үү.
Таны Email (цахим шуудан):
Цахим шуудан байхгүй бол хоосон үлдээж болно.
Таны харьяа аймаг, хот: *
Таны харьяалал болон өгсөн хаягаар очиж гарын үсэг зуруулах тул зөв мэдээлэл өгнө үү.
Таны утасны дугаар: *
Та өөрийн утасны дугаарыг бичнэ үү.
Таньд өөрөөсөө өөр хүнийг гишүүнээр элсүүлэх боломж, идэвхи, сонирхол байна уу?. *
Таны гэрийн хаяг: *
Бүртгэлийн цаас дээр гарын үсэг зуруулах үед хэрэг болох хаяг юм.
Таны санаа бодол:
Та өөрийн сэтгэгдэл тайлбарыг энд бичиж болно.
Таны зөвшөөрөл хэрэгтэй: *
МУГНам байгуулах хүсэл сонирхол таньд байгаа бөгөөд та өөрийн хувийн мэдээллийг өгч гишүүнээр элсэхийг зөвшөөрч байгаа бол доорхи "Би зөвшөөрч байна" гэдгийг сонгоно уу. Зөвшөөрөхгүй бол та хувийн мэдээлэлээ өгөх шаардлагагүй юм.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy