Formularz zgłoszeniowy do udziału w I Bieszczadzkim Forum Audytu - 29.11.2022 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Instytucja *
Numer telefonu *
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji organizowanych przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku

Zgodnie z ustawą  z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwaną dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informujemy że,
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uczelnia Państwowa  im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora: rektorat@up-sanok.edu.pl
2. W Uczelni Państwowej w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych; adres email : iod@up-sanok.edu.pl – lub  nr telefonu 13/46 55 972.
3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa instytucji, nr telefonu i adres email zawarte w zgłoszeniu  będą przetwarzane do celów  związanych organizacją I Bieszczadzkiego Forum Audytu, na podstawie:
- art.6 ust. 1 lit. a  RODO tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), żądania  dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy i/ lub RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Pani/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji określonego celu, tj. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku 
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy