Prihláška: Letná škola TFS 2019
Tento formulár slúži na prihlásenie žiaka/žiačky a súhlas s jeho/jej účasťou na Letnej škole Teach For Slovakia, ktorá sa bude konať v dňoch 16. - 31.7. 2019 denne od 8:00 do 14:00 na Základnej škole Nejedlého v Dúbravke.

Po vyplnení formuláru vás informujeme o potvrdení prijatia žiaka/žiačky do piatku 21.6.

V prípade otázok k Letnej škole alebo formuláru, prosím kontaktujte riaditeľku Martinu Beďatšovú na martina.bedatsova@teachforslovakia.sk alebo na 0904 032 170.

Informácie o zákonnom zástupcovi (rodič)
Meno a priezvisko zák. zástupcu *
Your answer
Email zák. zástupcu *
Your answer
Telefónne číslo zák. zástupcu *
Your answer
Adresa bydliska (ulica, mesto, PSČ) *
Your answer
Akou formou chcete dostávať informácie o Letnej škole?
Informácie o dieťati
Meno a priezvisko dieťaťa *
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
Deň.Mesiac.Rok
Your answer
Adresa bydliska (ulica, mesto, PSČ) *
Your answer
Názov školy, ktorú dieťa navštevuje *
Your answer
Ročník ZŠ, ktorý bude dieťa od septembra navštevovať *
Zúčastnilo sa dieťa Letnej školy Teach for Slovakia v minulom roku? *
Letná škola TFS 2018 sa konala v júli na ZŠ Nejedlého v Dúbravke.
Stravovacie obmedzenia dieťaťa (nepovinné)
Prosím informujte nás, ak má Vaše dieťa závažné obmedzenie stravy:
Your answer
Ďalšie informácie o dieťati (nepovinné)
Prosím využite tento priestor, ak nám chcete poskytnúť podrobnejšie informácie o Vašom dieťati, ktoré môžu byť užitočné pre jeho účasť v Letnej škole (napr. čo mu v škole ide, na aké zručnosti alebo vedomosti sa zamerať, či má nejaké problémy, čo ho baví...). Tieto informácie posunieme učiteľom, ktorí ich môžu využiť pri práci so žiakom/žiačkou počas hodín a ďalších aktivít.
Your answer
Prihlásili ste na Letnú školu aj iného súrodenca? *
Ak áno, prosím doplňte meno/á súrodenca/ov
Your answer
Ako / kde ste sa dozvedeli o Letnej škole 2019? *
Your answer
Priestor na poznámku / komentár (nepovinné)
Your answer
Informácia o zdravotnom stave dieťaťa
Uveďte, prosím, všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva
Za pravidelné užitie lieku učiteľ Letnej školy nezodpovedá
Your answer
Iné obmedzenia
Prosíme vypísať, v prípade potreby doložiť mailom lekársku dokumentáciu
Your answer
Súhlasy
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Marketingový súhlas *
Required
Súhlas udeľujem dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred jeho odvolaním. Údaje budú uchovávané do 31.8. 2021. V určitých situáciách môžu byť údaje uchovávané aj po dlhšiu dobu, napr. na účely archivácie po skončení Basecampu a dvojročného programu Teach for Slovakia.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, najmä členom teamu Teach for Slovakia, ktorí sú poverení zastupovať Manageria o.z., školám, prípadne sprostredkovateľom, ktorí poskytujú služby organizácie Manageria o. z.
Manageria, o. z. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré upravujú aj práva dotknutej osoby (právo požadovať na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať proti spracúvaniu, alebo právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov).

V prípade otázok ohľadom spracúvania osobných údajov alebo využitia práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese: martina.bedatsova@teachforslovakia.sk

Súhlas zákonného zástupcu *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Teach for Slovakia. Report Abuse - Terms of Service