Zapisy na szkolenia online.
Szanowni Państwo,

Celem potwierdzenia swojej obecności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Wypełnienie ankiety i zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy, lub telefoniczny:
Joanna Gołembiewska Good Books - product manager, e-mail: joanna@goodbooks.pl, telefon 530 752 569.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach online:

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach online organizowanych przez firmę Good Books, zwanym w dalszej części Organizatorem.
2. Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie www.goodbooks.pl
3. Uczestnik musi samodzielnie organizować dla siebie sprzęt na szkolenie z łączem internetowym.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestniczką/ uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona poprzez wypełnienie niniejszego elektronicznego formularza.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza.
3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.

§ 3 Opłaty za szkolenie
1. Opłata za szkolenie wynosi:
- 139 zł netto przy zapisie jednej osoby na szkolenie
- 129 zł netto/osobę przy zapisie dwóch osób na szkolenie/szkolenia
- 109 zł netto/osobę przy zapisie trzech osób na szkolenie/szkolenia
- 99 zł netto/ osobę przy zapisie czterech, lub więcej osób na szkolenie/szkolenia
2. Przy skorzystaniu z promocji 3+1 obowiązuje cena 109 zł netto/osobę przy zapisie trzech osób na szkolenie/szkolenia + 1 osoba gratis.
3. Na podstawie dokonanej wpłaty Organizator wystawia fakturę VAT.
4. Istnieje możliwość zwolnienia z VAT na podstawie Oświadczenia instytucji kultury o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.
5. Po zapisaniu się przez formularz do uczestników zostanie przesłana faktura proforma z wyznaczonym terminem zapłaty.


§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego pojawienia się na platformie online. Link do wydarzenia zostanie przesłany wcześniej drogą mailową.
2. Harmonogram szkoleń będzie dostępny na stronie www.goodbooks.pl
3. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia certyfikat potwierdzający uczestnictwo.


§ 5 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać mailem na adres joanna@goodbooks.pl w terminie do siedmiu dni przed szkoleniem. Organizator zwraca opłatę za szkolenie w wysokości 70%.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.
3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność. Nowy uczestnik powinien również zarejestrować się poprzez formularz, wskazując w uwagach zamianę uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie do pięciu dni przed szkoleniem.
5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i wypłaci uczestnikom pełny zwrot opłaty.


§ 6 Dane osobowe
1. Wypełniając formularz zgłaszający, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Good Books Marcin Skrabka, ul. Komandorska 78A/1, 53-345 Wrocław. Inspektor Danych Osobowych Marcin Skrabka e-mail: marcin@goodbooks.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji dotyczącej współpracy między Good Books a Zgłaszającym na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą.
4. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres goodbooks@goodbooks.pl. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłosić skargę do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie goodbooks.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy