Spotkanie informacyjne dot. konkursu do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO 2014-2020 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77/ 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.

Imię
Your answer
Nazwisko
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Adres e-mail
Your answer
Czy Pan/Pani potrzebuje poruszenia któregoś z zagadnień szerzej? Jeśli tak, proszę je podać.
Your answer
Spotkanie informacyjne dot. konkursu do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz instytucje nadzorujące i kontrolujące działalność GPI w Opolu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na przedmiotowe spotkanie, a także na potrzeby prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości oraz przeprowadzenia kontroli i certyfikacji GPI w Opolu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. celów jest Województwo Opolskie (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole ). Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms