NTC radionice - Stara Pazova
Prijavu popunite preko računara, jer ne prođe uvek kada se popuni preko telefona. Ukoliko ste popunili preko telefona proverite da li ste dobili kopiju odgovora na mail, ako niste kontaktirajte nas na ntcstarapazova@gmail.com
Email address *
Ime i prezime deteta *
Kontakt telefon roditelja *
Datum rođenja deteta *
MM
/
DD
/
YYYY
Starosna grupa *
Grad *
BELA GRUPA - termini održavanja radionica * izabrati jedan termin
Clear selection
ŽUTA GRUPA - termini održavanja radionica * izabrati jedan termin
Clear selection
NARANDŽASTA GRUPA - termini održavanja radionica * izabrati jedan termin
Clear selection
PLAVA GRUPA - termin održavanja radionica
Clear selection
ZELENA GRUPA - termin održavanja radionica
Clear selection
Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, polaznik se obaveštava da se podaci o ličnosti prikupljaju u cilju informisanja o planiranim aktivnostima u okviru NTC radionica i drugim NTC dešavanjima, da se obrada i čuvanje podataka vrši na osnovu zakona, da će rukovalac podataka na adekvatan način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa standardima, da će se podaci o ličnosti koristiti prilikom obaveštavanja učensika o NTC dešavanjima, da se pristanak na obradu podataka o ličnosti može opozvati bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Ovim putem potvrđujem da sam obavešten/a o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu navedenog Zakona. *
Napomena
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy