Chestionar elevi
Noi dorim să oferim elevilor noştri cele mai bune condiţii atât pentru studiu şi activităţi extraşcolare, cât şi şansa unui viitor bun. De aceea, dorim să aflăm părerea voastră.
Răspunsurile sunt confidențiale. Ne interesează mult părerea voastră, atât cu aspectele ei pozitive, cât și cu cele negative.
1 Cum ai ajuns la această școală? *
2 Cum ai aflat de această școală? *
3 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă? *
4 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?
Clear selection
5 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe școală? *
6 Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul consultativ al elevilor pe școală?
Clear selection
7 Atunci când constați un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciți ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea școlară? *
8 Ai făcut, în ultimul an școlar, propuneri de îmbunătăţire a activității din școală? *
9 Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută
Clear selection
10. Enumeră cel puțin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în școală în ultima lună *
11. Enumeră cel puțin 5 activităţi derulate în școală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu) *
12. Enumeră cel puțin 2 activități derulate în școală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătății (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.) *
13 La câte exerciții privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni? *
14 Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale? *
Required
15 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale? *
Required
16 Cum comunici cu directorul școlii sau cu alt angajat al școlii, când este vorba de probleme personale? *
17 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare indicate mai sus) cu directorul școlii sau cu alt angajat al școlii, pentru probleme personale? *
18 De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier școlar? *
19 Cum te orientezi în școală? *
20 Te simți în siguranță în incinta școlii? *
21 Dar în anexele școlii (sală de sport, ateliere, curtea școlii etc.)? *
22 Dar în vecinătatea școlii (inclusiv pe drumul de acasă la școală și înapoi)? *
23 Cum apreciezi nivelul de curățenie din școală? *
24 Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii școlii (cărți, CD-uri, alte materiale), în acest an școlar față de cel precedent? *
25 Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an școlar față de cel precedent? *
26 Cât de bine cunoști modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? *
27 Ai fost solicitat, în acest an școlar, să evaluezi cadre didactice din școală? *
28 Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate?
Clear selection
29 Există, în școală, proiecte desfășurate în parteneriat cu alte școli, cu instituții din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliție, etc.) sau cu parteneri străini? *
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numește cel puțin un proiect de acest tip.
31 Ai fost consultat, anul trecut, în privința alegerii disciplinelor opționale din acest an școlar? *
32 Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înțelegerea / aprofundarea celor predate? *
Toate cadrele didactice
Majoritatea cadrelor didactice
Unele cadre didactice
Niciun cadru didactic
Nu am solicitat /nu am avut nevoie de ajutor
Sunt ajutat ori de câte ori am nevoie
Sunt ajutat numai dacă întâmpin dificultăţi majore
Sunt ajutat din cand în când, atunci când insist
Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor
33 Cât de des ți se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare și notare? *
34 Cât de des ți se explică motivele pentru care ai obținut o anumită notă? *
35 Dacă la ore prezinți alte informații sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? *
36 În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveți rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii? *
37 În ce fel ești încurajat să îți evaluezi singur rezultatele școlare? *
38 În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? (I) *
Nota 5
Nota 4
Nota 3
Nota 2
Nota 1
Progresul personal realizat în ultimul an școlar
Baza materiala (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)
Starea de curăţenie în şcoală
Respectul arătat de personalul şcolii
Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)
Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală
39 În ce măsură ești satisfăcut de următoarele aspecte ale vieții școlare? (II) *
Nota 5
Nota 4
Nota 3
Nota 2
Nota 1
Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire
Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate
Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii
40 Faci parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)? *
41 Dacă da, cât de des se întrunește CEAC?
Clear selection
Clasa din care faci parte *
Vă mulțumim pentru răbdare și sinceritate!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy