Kartlegging av infrastrukturbehov for  el-fritidsbåter, elbåter og elektriske fartøy
Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg. Vi har over lengre tid jobbet aktivt med miljøløsninger for driften vår. Blant annet har vi satt fokus på transport, med overgang til nullutslippskjøretøy og grønn mobilitet. Vi ser en trend og utvikling til større grad av elektrifisering, også på sjøen.  For at dette skal bli mulig, må utbyggingen av ladeinfrastruktur ligge i forkant av markedet.

Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen i sør til Sarpsborg i nord. Sammen med våre eierkommuner ønsker å påvirke våre innbyggere, besøkende, kunder og samarbeidspartnere ved å arbeide med å redusere utslipp fra havna og dens nærområde. Vi jobber nå med å kartlegge det fremtidige behovet for ladeinfrastruktur for mindre båter og fartøy som fritidsbåter, fiskebåter og andre arbeidsbåter.

Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å hente innsikt og innspill fra brukere og eiere av fritidsbåter i Nedre Glomma.

Alle svarene vil behandles konfidensielt. Dataene som innhentes vil kun brukes som underlag for analyser i prosjektet og resultatene vil presenteres på aggregert nivå i det videre arbeidet. Om du ønsker, kan du huke av for å få tilsendt resultater fra undersøkelsen i etterkant.

Svarfrist for undersøkelsen er tirsdag 23. juni 2022.

Vi håper du ser på problemstillingen som spennende, og svarer på spørsmålene nedenfor.

Tusen takk for din deltagelse.

Vennlig hilsen

Borg Havn, Hvaler Kommune, Fredrikstad Kommune og Sarpsborg Kommune
Sign in to Google to save your progress. Learn more
E-postadresse
Fornavn og etternavn *
Ønsker du resultatene fra spørreundersøkelsen tilsendt på e-post i etterkant?
Clear selection
Dagens fartøy og aktivitet
Dersom du har flere båter/fartøy kan du svare for den du benytter mest.
I hvilken kommune har du din båt/fartøy?
Clear selection
Hva slags båt/fartøy eier eller disponerer du i dag?
Hvor mange fot og hestekrefter har din båt/fartøy?
0-9,9 HK
10-24 HK
25-49 HK
50-99 HK
100-199 KH
200-299 HK
>300 HK
0-13 fot
14-25 fot
26-32 fot
33-40 fot
41-48 fot
>49 fot
Omtrent hvor mange liter drivstoff bruker ditt båt/fartøy totalt per år?
Hvor mange dager i løpet av båtsesongen benytter du båten/fartøyet?
Elektriske fartøy
Elektriske fartøy er foreløpig et sjeldent syn langs Norskekysten. Det kommer imidlertid stadig nye og bedre modeller, og det er forventet at elektriske fritidsbåter vil se den samme utviklingen fremover som man har sett for elbiler. Denne delen av undersøkelsen kartlegger attraktiviteten for slike fartøy og barrierene for å gå til anskaffelse av en elbåt.
Eier eller disponerer du i dag en elbåt?
Clear selection
Dersom du ikke eier en elbåt i dag, hvor aktuelt er det for deg å gå til innkjøp av en elbåt ved neste anledning?
Helt uaktuelt
Svært aktuelt
Clear selection
Dersom du ikke eier en elbåt i dag, hvor aktuelt er det for deg å bygge om din nåværende båt slik at den har elektrisk motor?
Helt uaktuelt
Svært aktuelt
Clear selection
Hva anser du som de største barrierene for overgangen til elektriske fartøy? (1: Ingen hindring - 5: Svært betydelig hindring) *
Ingen hindring for overgang til elbåt
Delvis en hindring
Stor hindring
Svært betydelig hindring for overgang til elbåt
Pris - Elbåter er for kostbare
Rekkevidde - Elbåter har begrenset rekkevidde
Hastighet - Elbåter har begrenset hastighet
Privat ladeinfrastruktur - Begrenset mulighet til å etablere ladere på egen båtplass/brygge/eiendom
Offentlig ladeinfrastruktur - Lite ladeinfrastruktur plassert på attraktive plasser i skjærgården
Hva mener du er de viktigste tiltakene havna og kommunen kan iverksette for å akselerere overgangen til elektriske båter/fartøy og fremskynde utbyggingen av ladeinfrastruktur til disse?
Lading av elektriske fartøy
Denne delen av undersøkelsen tar for seg muligheter og attraktivitet ved ulike ladeløsninger for fritidsbåter. Dersom du ikke allerede har en elektrisk båt, vennligst svar på spørsmålene slik du ville gjort dersom båten din var elektrisk.

Ved normallading menes lading med lav effekt og dermed moderat ladehastighet. Denne typen ladere benyttes gjerne over natt eller gjennom en hel dag på egen brygge eller i gjestehavner. Hurtiglading er lading med en effekt på 50 kW eller høyere og går, som navnet tilsier, mye raskere enn normallading. Hurtigladere brukes hovedsakelig underveis på lengre reiser og når man trenger mye strøm raskt og effektivt.
Har du i dag mulighet til å lade båt på egen eiendom/brygge?
Clear selection
Hvor ofte i båtsesongen ville du benyttet deg av hver av ladetilbudene nedenfor?
Aldri
En sjelden gang
Ofte
Svært ofte
Normallading ved egen eiendom/brygge
Normallading på fast båtplass utenom egen eiendom
Normallading i gjestehavn
Hurtiglading i gjestehavn
Hurtiglading tilknyttet servicetilbud (butikk, kiosk, restaurant e.l.)
Clear selection
Ved lading av elbåt utenfor egen eiendom/brygge, hvor ønsker du å lade? Nevn inntil TRE lokasjoner. Vær gjerne så spesifikk som mulig i beskrivelsen av lokasjon, dvs. adresse.
Tusen takk for deltakelsen!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy