KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (April-Jun 2019)
BAHAGIAN A: PROFIL PELANGGAN
Sila klik dalam petak perkenaan
1. Responden *
Required
2. Jantina *
Required
3. Umur *
Required
4. Bahagian/ Jabatan/ Agensi yang dihubungi: *
Your answer
5. Tujuan urusan: *
Your answer
6. Cara anda menghubungi UMS (Boleh pilih lebih daripada satu) *
Required
Lokasi Kod QR *
*Jangan ubah kandungan ruangan ini
Your answer
BAHAGIAN B: TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN UMS
Berdasarkan pengalaman anda berurusan dengan UMS, sila nyatakan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan UMS dengan menggunakan skala 1 hingga 10 yang disediakan. Sila klik dalam petak berkenaan.


Skala Tahap Kepuasan Pelanggan
I. TEMPOH MASA TINDAKAN
1. Memberi maklumat yang diperlukan dengan cepat *
Tidak memuaskan
Cemerlang
2. Memberi maklumat yang diperlukan dengan tepat *
Tidak memuaskan
Cemerlang
3. Memberi penjelasan yang rasional dan munasabah. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
4. Menepati janji kepada pelanggan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
II. CARA LAYANAN DISAMPAIKAN
5. Memberi layanan mesra. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
6. Sedia membantu menyelesaikan masalah atau aduan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
7. Peka dan mengambil berat terhadap kebajikan pelanggan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
8. Menjawab penggilan telefon dalam tempoh 3 deringan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
9. Mematuhi Piagam Pelanggan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
III. KEPAKARAN PEGAWAI
10. Berkeupayaan memberi penjelasan/ maklumat dengan jelas. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
11. Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi organisasi. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
12. Mampu merujuk pelanggan kepada sumber yang tepat. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
IV. JAMINAN PERKHIDMATAN
13. Yakin akan menerima maklum balas berkenaan aduan/ pertanyaan yang dimajukan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
14. Berpendapat maklumat dari risalah/ brosur/ terbitan UMS mudah difahami. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
15. Waktu berurusan adalah mencukupi/ sesuai. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
16. Kemudahan-kemudahan yang disediakan memenuhi keperluan pelanggan. *
Tidak memuaskan
Cemerlang
BAHAGIAN C: PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP UMS KESELURUHAN
Berdasarkan pengalaman anda berurusan dengan UMS, sila nyatakan tahap persepsi anda terhadap pencapaian perkhidmatan UMS secara keseluruhan dengan menggunakan skala 1 hingga 10 yang disediakan. Sila klik dalam petak berkenaan


Skala Tahap Kepuasan Pelanggan
1. Memberi maklumbalas dengan cepat? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
2. Layanan yang mesra ke atas pelanggan? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
3. Kakitangan cepat memberikan maklumat yang diperlukan? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
4. Kakitangan memberikan keputusan/maklumbalas yang konsisten? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
5. Kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah memuaskan? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
6. Kualiti perkhidmatan yang disediakan adalah tinggi? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
7. Kakitangan bertindak secara profesional *
Tidak memuaskan
Cemerlang
8. Perkhidmatan yang diberikan adalah telus? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
9. Mementingkan kebajikan pelanggan? *
Tidak memuaskan
Cemerlang
BAHAGIAN D: CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Berdasarkan pengalaman anda berurusan dengan UMS, sila kemukakan cadangan untuk penambahbaikan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh UMS *
Your answer
Kesudian anda untuk menjawab dan menghantar soal selidik ini akan membantu kami meningkatkan lagi kecekapan & keberkesanan perkhidmatan kami. Sekian terima kasih.
Sekiranya terdapat maklumat tambahan sila hubungi:

Unit Pengurusan Pelanggan
Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ)
Jabatan Pendaftar
No. Tel: 088-320 000 No. Samb. 1145

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Malaysia Sabah. Report Abuse - Terms of Service